Vėlinės. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Alytiškio Vaclovo Matažinsko eilės skirtos,didvyriškai ir pasiaukojančiai dirbusiems, atlikusiems savo pareigą ugniagesiams, gesinusiems gaisrą Alytuje (3)

Gėlytė... Vaclovas Matažinskas (0)

Jau praėjo. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Už visa tai... Vaclovas Matažinskas (0)

Iš praeities. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)