Mažu dar susapnuosiu... Vaclovas Matažinskas (0)

Mamyte. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Nakties tyla. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Ažaro monas. Vaclovas Matažinskas (0)

Mano. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Su šv. Velykomis! Vaclovas Matažinskas (0)