Aš neklausiau. Vaclovas Matažinskas (0)

Kai šventė baigiasi. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Tavo garbei. Vaclovas Matažinskas (0)

Gera prisiminti. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Tyrumu alsuosiu... Vaclovas Matažinskas (0)

Išeinu trumpam. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)