Rudeninė meilė. Vaclovas Matažinskas (0)

Odė meilei. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Kaip myli gulbės... Vaclovas Matažinskas (0)

Jau seniai. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Atgimsiu, nes kitaip... Vaclovas Matažinskas (0)

Laimės kelias. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)