Obelys žydi. Vaclovas Matažinskas (0)

Naujam gyvenimui. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Paukštelis. Vaclovas Matažinskas (0)

Paklausyk širdies. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Spalvų žydėjimo metas. Vaclovas Matažinskas (0)

Atsiimsiu viską. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)