Nepavark, širdie. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Kartus medus. Vaclovas Matažinskas (0)

Kol nevėlu. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Židinyje vėl malkos dega... Vaclovas Matažinskas (0)

Ilgesys. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Kaip balandžiai. Vaclovas Matažinskas (0)