Dziedai praudų tu rokuoji - eilėraščių dzūkiška tarme knygos pristatymas (0)

Nedažnai. Vaclovas Matažinskas (0)

Miegok. Vaclovas Matažinskas (0)

Kur buvo gimtinė. Vaclovas Matažinskas (0)

Jums. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Jums tėčiai. Vaclovas Matažinskas (0)