Gaminiai ir paslaugos žmonėms su negalia bus labiau prieinami

Siekiant užtikrinti žmonių su negalia lygias galimybes, mažinti jų diskriminaciją, kompiuteriai, bankomatai, išmanieji telefonai ir kiti gaminiai, transporto, banko, telefonijos, informacijos teikimo ir kitos paslaugos turės atitikti specialius prieinamumo reikalavimus. Tai sudarys galimybę gaminiais ir paslaugomis naudotis daugiau vartotojų, ypač žmonėms su negalia, kurie to ankščiau padaryti negalėjo.

Vyriausybė pritarė ir teikia Seimui svarstyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo projektą. Juo į Lietuvos teisę bus perkeliama ES direktyva,  kuri įsigalios nuo 2025 m. vidurio.

Žmonėms su negalia prieinama aplinka didina jų savarankiškumą ir gyvenimo kokybę. Svarbu, kad gaminiai ir paslaugos jiems būtų vienodai prieinami, kaip ir kitiems visuomenės nariams. Draugiškesnė aplinka žmonėms su negalia – tai kasdienės jų galimybės gyventi patogiau, būti labiau savarankiškais, atliepti pagrindinius poreikius, dalyvauti šalies visuomeniniame ir socialiniame gyvenime.

Kokia problema sprendžiama?

Nėra suderinti prieinamumo reikalavimai tam tikriems gaminiams ir tam tikroms paslaugoms, dėl to ES vidaus rinka neveikia sklandžiai, yra kliūčių laisvam gaminių ir paslaugų judėjimui. Kartu, nesudaromos vienodos sąlygos asmenims su negalia gauti naudą iš gaminių ir paslaugų, nes ne visais atvejais jie yra prieinami.

Siekiant panaikinti kliūtis laisvam gaminių ir paslaugų judėjimui ES vidaus rinkoje, 2019 m. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų. Minėtas įstatymo projektas yra parengtas siekiant perkelti ir įgyvendinti Lietuvoje šią direktyvą.

Kaip direktyva bus įgyvendinama Lietuvoje?

Įstatymo projekte apibrėžiami gaminiai ir paslaugos, kuriems bus taikomi prieinamumo reikalavimai, gamintojų, importuotojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pareigos.

Projekte taip pat nustatomas nacionalinis direktyvos įgyvendinimo modelis, apibrėžiama kaip bus prižiūrima rinka. Siūlomas modelis sukurtas remiantis jau egzistuojančiais modeliais, taikomais produktų saugos bei vartotojų teisių apsaugos srityse.

Nuo 2025 m. įsigaliosianti Prieinamumo direktyva bus taikoma kompiuteriams ir operacinėms sistemoms, mokėjimo ir savitarnos terminalams (pvz., bankomatams, bilietų pardavimo automatams), išmaniesiems telefonams ir kitai įrangai, naudojamai elektroninių ryšių paslaugoms, televizijos įrangai, elektroninėms skaityklėms. Ji bus taikoma ir telefonijos paslaugoms, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, oro, autobusų, geležinkelių ir vandens transporto paslaugoms (pvz., interneto svetainėms, nešiojamaisiais prietaisais teikiamoms paslaugoms, elektroniniams bilietams ir informacijos teikimui), banko paslaugoms, elektroninėms knygoms, elektroninės prekybos paslaugoms, atsakymams į skubios pagalbos pranešimus numeriu 112.

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai Lietuvoje bus taikomi nuo 2025 m. birželio 28 d. Taip suteikiama laiko verslui prisitaikyti prie naujų reikalavimų.

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą