Vaiko teisių specialistai: teisme vaiko nuomonė labai svarbi


Vaikui būtinai suteikiama galimybė būti išklausytam bet kokio jį liečiančio teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą ar atitinkamą organą nacionalinių įstatymų numatyta tvarka. Taip Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija ir Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas apibrėžia vaiko teisę į nuomonę.
„Teisminių procesų, liečiančių vaikų gerovės klausimus, metu labai svarbu atsakingai atliktos Vaiko teisių apsaugos specialistų pareigos. Juk vaiko nuomonė turi būti ne tik išklausyta, bet ir išgirsta, įsiklausyta į vaiko norus“, - savo nuomone pasidalino Žaneta Abromaitienė, Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.
Aptarti, kaip organizuoti bendrą teismo ir Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – VTAS) darbą, kad vaiko nuomonė būtų išgirsti, o jo interesai apginti tinkamai, susitiko Alytaus ir Kauno apskričių VTAS darbuotojai bei Alytaus apylinkės teismo vadovybė.
Šiais metais vien Alytaus apskrities vaiko teisių specialistai, gindami vaikų interesus, 452 kartus atstovavo nagrinėjant bylas teisme. Skaičiai dideli, kaip ir VTAS specialistų atsakomybė šiame darbe.
Vaikų gynėjams tenka dalyvauti ir baudžiamųjų bylų procesuose, tačiau dažniausiai susiduriama su šeimos bylų nagrinėjimu teismuose. Teisme sprendžiamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymas, nustatoma bendravimo su vaiku tvarka arba tėvų valdžios ribojimas ir pan. Tokiais atvejais būtina išklausyti vaiko pageidavimus. Žinoma, į vaiko norą gali būti neatsižvelgiama tuo atveju, kai noras prieštarauja jo interesams (LR CK 3.174 straipsnio 2 dalis).
Pabandykime įsivaizduoti tokį atvejį: nustatyta, jog vieno iš tėvų namuose dažnai piktnaudžiaujama alkoholiu, naktimis triukšmaujama, dažnai renkasi neblaivūs asmenys ir pan. Savo ruožtu VTAS specialistai pripažįsta, kad toks tėvas ar motina negali užtikrinti geriausių vaiko interesų, todėl net esant išreikštam vaiko norui gyventi su tokiu tėvu ar motina, teismui siūloma vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su kitu iš tėvų (jei jo sukuriamos sąlygos yra geresnės).
Natūralu, kad dėl charakterio nebrandumo, amžiaus, vaikiško naivumo vaiko norai ir geriausi interesai ne visada sutampa. „Nepateikus arba pateikus nepakankamai išsamias žinias ir situacijos vertinimą teismui, dėl informacijos stokos sprendimas gali, tiesiog, neatitikti geriausių vaiko interesų“, - teigė Ž. Abromaitienė.
Vaiko nuomonė labai svarbi ir teismo leidimo paimti vaiką iš tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą išdavimo procese. Būtent vaiko teisių apsaugos specialisto surinkta informacija besiremdamas teismas priima sprendimą, palikti vaiką šeimoje ar laikinai jį paimti.
„Žinant, kokia didelė tai atsakomybė, labai svarbu institucijų atstovams aptarti bendrą darbą ir analizuoti iškylančias problemas. Būtent bendradarbiavimas užtikrina sklandesnį bendrą darbą dėl bendro tikslo – geriausių vaiko interesų“, – apie vaiko interesų atstovavimą teismuose kalbėjo Neringa Martišienė, Kauno apskrities VTAS vedėja.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą