Vardo dienos gruodžio 2 – 8 dienomis

Gruodžio 2 d. vardo dieną švenčia Aurelija, Liucijus, Milmantė, Paulina, Svirgailas ir Vėjūnas.

Aurelija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „auksinė“.

Liucijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „šviesa“.

Milmantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mylima ir protinga“ (mil – pa-milo, mant – mantus, sumanus).

Paulina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „maža“.

Svirgailas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „svarbus ir stiprus“ (svir – svirus, svarbus, gail – gailas, stiprus).

Vėjūnas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vėjavaikiškas“.

Gruodžio 3 d. vardo dieną švenčia Atalija, Audinga, Gailintas, Ksaveras ir Pranciškus.

Atalija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „Atalijos gyventoja“; hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievas gailestingas“.

Audinga: sulietuvintas prūsų kilmės vardas, reiškiantis „nujaučianti“ (au – prūsiškai be, nuo, šalin, ding – dingoti, nujausti, numanyti).

Gailintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „stiprus“ (gailas – stiprus, smarkus); vardas kilęs iš ežero pavadinimo Merkinėje.

Ksaveras: ispanų kilmės vardas, reiškiantis „ksaverietis, Ksavero miesto gyventojas“.

Pranciškus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „prancūzas“.

Gruodžio 4 d. vardo dieną švenčia Barbora, Liugailė ir Vainotas.

Barbora: graikų kilmės vardas, reiškiantis „svetimšalė“.

Liugailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „nusiraminusi ir stipri“ (liu – liautis, gail – gailas, stiprus).

Vainotas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „žygūnas“ (vai – vajoti, gainioti, vajys – žygūnas).

Gruodžio 5 d. vardo dieną švenčia Eimintas, Geisvilė, Gracija, Gratas ir Svaigaudas.

Eimintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, apie kurį eina gandas, kuris yra minimas“ (ei – eiti, min – minėti).

Geisvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „geidžiama su viltimi“ (geis – geisti, vil – viltis). Gracija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „žavumas, grakštumas“.

Gratas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „malonus, mielas“. Svaigaudas: sulietuvintas prūsų kilmės vardas, reiškiantis „savas ir garsus“ (svai – savas, gaud – gaudus, skardus, skambus, garsus“.

Gruodžio 6 d. vardo dieną švenčia Bilmantas, Mikalojus ir Norvydė.

Bilmantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „iškalbingas ir protingas“ (bil – pra-bilti, mant – mantus, sumanus).

Mikalojus: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „kas yra kaip Dievas“.

Norvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „norinti viską matyti“ (nor – norėti, vyd – iš-vydo).

Gruodžio 7 d. vardo dieną švenčia Ambraziejus, Daugardas ir Tautė.

Ambraziejus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „nemirtingas“.

Daugardas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daugeliui girdėtas“ (dau – daug, gard – girdėti, garsus).

Tautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „atsidavusi tautai“.

Gruodžio 8 d. vardo dieną švenčia Gedmintė, Guntilda, Vaidginas ir Zenonas.

Gedmintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „pasiilgstama mintyse“ (ged – gedėti, ilgėtis, mint – mintis).

Guntilda: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kova“.

Vaidginas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matomas gynėjas“ (vaid – vaidytis , rodytis, vaidentis, gin – ginti, užstoti, saugoti).

Zenonas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „priklausantis Dzeusui“.

lrytas.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą