Vartotojams, kurie neturi geriamojo vandens apskaitos prietaisų, taikomas savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui

UAB „Dzūkijos vandenys“ informuoja, kad vadovaujantis LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 str. ir LR Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punkto nuostatomis, vartotojams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų, suvartoto geriamojo vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui. 

UAB „Dzūkijos vandenys“ duomenimis, bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje apskaičiuotas 2020 metų vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui sudaro 1,93 kubinių metrų per mėnesį. Šis vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis bus taikomas nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2022 m. sausio 31 d. 

UAB „Dzūkijos vandenys“ informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą