Bendrijos parkavimo vietas galės turėti ir bendrojo naudojimo teritorijose

Alytaus miesto savivaldybės taryba pritarė kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo pakeitimui. 

Tvarkos aprašas papildyta nuostata, kad šį kelio ženklą savo lėšomis, sudarius sutartį su savivaldybe,  gali įsirengti daugiabučių namų savininkų bendrijos, kurioms detaliaisiais planais priskirtose teritorijose nėra galimybės įsirengti automobilių stovėjimo aikštelių teisės aktuose nustatytam automobilių stovėjimo vietų skaičiui. 

Kaip ir anksčiau, minėtus kelio ženklus savo lėšomis gali įsirengti žemės valdytojai ar naudotojai, žemės sklypuose, kuriuos valdo nuosavybės teise arba turi teisę naudotis ir jais disponuoti.

Atkreipiame dėmesį, kad draudžiama įrengti rezervuotas stovėjimo vietas įvažiavimų į kiemus ir pravažiavimų pro namus keliuose bei sklypo dalyse, kuriose nustatyti servitutai.

„Šią tvarkos aprašo dalį nuspręsta koreguoti atsižvelgus į gyventojų poreikius, nes yra bendrijų, kuriose dėl susiklosčiusių aplinkybių neįmanoma įrengti automobilių stovėjimo aikštelių, todėl bendrija, sudariusi su savivaldybe sutartį, galės įsirengti aikštelę ir rezervuoti vietas bendro naudojimo teritorijoje“, - sakė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėja Palmira Raškauskienė. 

Alytaus miesto savivaldybės taryba taip pat pakeitė ir Vietinės rinkliavos už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis Alytaus gatvėse ir aikštelėse nuostatus, numatydama, kad vietinė rinkliava už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis netaikoma žemės sklypų valdytojams ar naudotojams, kurie turi teisę valdyti arba naudotis ir disponuoti žemės sklypais,  daugiabučių namų savininkų bendrijoms, kurioms detaliaisiais planais priskirtose teritorijose nėra galimybės įsirengti automobilių stovėjimo aikštelių teisės aktuose nustatytam automobilių stovėjimo vietų skaičiui, kurios sudarę sutartis su savivaldybės administracija, savivaldybės nustatytose teritorijose įrengė automobilių stovėjimo aikšteles su kelio ženklu Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“, bei valstybės ir savivaldybės įstaigų ir organizacijų tarnybiniams automobiliams statyti prie jų įstaigų esančiose aikštelėse kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonose.

 AMS informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą