Kaip teisingai rinkti paramos lėšas?

Pastebima, kad pasitaiko situacijos, kai į nelaimę patekusiam žmogui – susirgus, sudegus namams, patekus į sunkią materialinę padėtį ir panašiai – skubama padėti. Dažniausiai norintieji padėti arba pats bėdon patekęs asmuo klaidingai įsivaizduoja, kad tokioje situacijoje tinkamiausias sprendimas yra inicijuoti pinigų rinkimą tiesiai į nelaimės ištikto žmogaus asmeninę sąskaitą. Tiesiogiai į remiamo asmens sąskaitą kitų gyventojų ar juridinių asmenų pervestos labdaringiems tikslams skirtos lėšos neatitinka teisiškai nustatyto labdaros teikimo būdo. 

Pagal galiojančias teisės aktų nuostatas labdara pripažįstama, kai ją teikia tik mūsų šalyje registruoti labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, visuomeninės organizacijos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), jeigu labdaros teikimas numatytas jų įstatuose bei veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu jie turi teisę gauti paramą. Tuomet tokios pajamos yra neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu (GPM).

Jeigu paramai skirtos piniginės lėšos renkamos tiesiogiai į nelaimės ištikto gyventojo asmeninę sąskaitą, jos gali būti apmokestintos GPM. Todėl rėmimo akcijas organizuoti rekomenduojama pasitelkus paramos, labdaros organizacijas, taip išvengiant galimų sukčiavimo atvejų bei papildomų rūpesčių dėl apmokestinimo.

Atkreipiamas dėmesys, kad mokesčių administratorius turi teisę ir pareigą mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybę teikti šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne formaliai išraiškai. Atsižvelgiant į turinio viršenybės prieš formą principą, taip pat įtvirtintus teisingumo ir protingumo principus, gydymui, reabilitacijai, sudegusiam būstui atstatyti (pastatyti) ar minimaliems socialiai priimtiniems poreikiams (ar kitoms reikmėms, kurioms parama skiriama) tenkinti paaukotos ir šiam tikslui panaudotos lėšos, pervestos tiesiogiai į remiamo gyventojo sąskaitą, pagal turinį laikytinos labdara, jeigu remiamas asmuo atitinka labdaros gavėjo statusą. Tokiais atvejais gyventojo gauta labdara yra neapmokestinama. 

Pažymėtina, kad aukščiau paminėtas nuostatas mokesčių administratorius galėtų taikyti tik tada, kai paramą gavę ir teikę asmenys papildomai pateikia informaciją, paaiškinimus ir atitinkamus dokumentus, patvirtinančius faktines į asmeninę gyventojo sąskaitą gautos paramos panaudojimo aplinkybes. 

Daugiau informacijos savarankiškai galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt arba paskambinus telefonu 1882.

VMI informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą