Aprūpintojo skyrimas: aktualu slaugantiems ar prižiūrintiems artimąjį su negalia

Žmonės, namuose slaugantys ar prižiūrintys vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis dėl psichikos ar elgesio sutrikimų, priėmus įstatymų pakeitimus, 36 mėnesiams galės gauti neįgaliojo aprūpintojo statusą. Tai padės geriau pasirūpinti pilnametystės sulaukusiu artimuoju, kol teismas paskirs globėją ar rūpintoją. Tuo pačiu aprūpintojui bus suteikta teisė būti draudžiamam valstybės lėšomis pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu bei privalomuoju sveikatos draudimu. 

„Šie teisės aktų pakeitimai palengvins rūpinimąsi žmogumi su negalia toms šeimoms, kurios iki 18 m. sukakties dienos namuose slaugė ir prižiūrėjo negalią turinčius vaikus. Šios šeimos ir po 18-ojo vaiko gimtadienio, galės gauti jų vaikams dėl negalios priklausančią pagalbą bei išmokas nesikreipus į teismą dėl šių vaikų neveiksnumo nustatymo ir globėjo paskyrimo. Manome, kad numatytų priemonių įgyvendinimas gali būti vienas iš etapų, siekiant nuosekliai ir sistemiškai atsisakyti visiško neveiksnumo instituto Lietuvoje“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė. 

Kaip yra dabar? Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, veiksnumo nustatymo procesas iki teismo sprendimo priėmimo gali užtrukti net iki 36 mėnesių. Dažnai šeimose, auginančiose sunkią negalią turinčius vaikus, vienas iš tėvų nedirba arba vaiką augina tik vienas iš tėvų, ir slaugomam ar prižiūrimam artimajam mokamos išmokos ir kompensacijos sudaro didelę dalį šeimos gaunamų pajamų. Toks ilgas veiksnumo nustatymo procesas turi neigiamos įtakos šeimos finansinėms galimybėms: kol nenustatomas asmens veiksnumas, šeima negali gauti išmokų ir kompensacijų, todėl tampa sudėtinga tinkamai pasirūpinti slaugomu ar prižiūrimu artimuoju, atliepti jo individualius poreikius. 

Priėmus teisės aktų pakeitimus, asmeniui, kuriam iki 18 metų buvo nustatytas sunkus neįgalumo lygis dėl sunkaus arba gilaus protinio atsilikimo, sukakus 18 metų Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba automatiškai nustatys 0 proc. darbingumo lygį. Dėl to papildomai kreiptis nereikės. 

Kam galės būti skiriamas aprūpintojas? Namuose slaugomam ar prižiūrimam pilnamečiui, turinčiam negalią, kuriam iki pilnametystės buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ir (ar) elgesio sutrikimų, ir kuris dėl negalios negali savimi pasirūpinti. 

Kas gali būti skiriamas aprūpintoju? 1) slaugomo ar prižiūrimo asmens tėvas (įtėvis) ar motina (įmotė), senelis, močiutė, pilnametis brolis ar sesuo; 2) iki slaugomo ar prižiūrimo asmens pilnametystės teismo sprendimu paskirtas globėjas ar rūpintojas.

Žmogaus su negalia aprūpintojas galės kreiptis į įvairias įstaigas dėl socialinės integracijos paslaugų slaugomam ar prižiūrimam žmogui, o taip pat galės gauti ir naudoti neįgaliajam skiriamas tikslines kompensacijas, šalpos ir kitas išmokas, socialinio draudimo pensijas. Svarbiausia neįgaliojo aprūpintojo pareiga – visokeriopai rūpintis slaugomu ar prižiūrimu žmogumi, tenkinti jo būtiniausius individualius poreikius. 

Šiuos teisės aktų pakeitimus ministrų kabinetas svarstys jau šį trečiadienį. Siūlomiems teisės aktų pakeitimams dar taip pat turės pritarti Seimas. 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą