Kompensacijos apgyvendinusiems ukrainiečius

Primename, kad gyventojai ir juridiniai asmenys, kurie leido ar planuoja leisti karo pabėgėliams laikinai neatlygintinai apsigyventi turimuose būstuose ar kitose gyvenimui tinkamose patalpose, gali kreiptis dėl kompensacijų skyrimo. Kompensacijos skiriamos nuo 2022 m. balandžio mėn. ir galės būti mokamos iki 2023 m. gruodžio 31 dienos.

Kas gali gauti kompensacijas?

  • Kompensacijomis pasinaudoti gali ne tik gyventojai ir verslas, bet ir nevyriausybinis sektorius: religinės bendruomenės, viešosios įstaigos, asociacijos.
  • Kompensacijas gali gauti asmenys neatlygintinai laikinai priėmę apsigyventi ukrainiečius ne tik būstuose, viešbučių, poilsio, gydymo arba sodų paskirties patalpose, bet ir gyvenimui pritaikytose negyvenamosios paskirties patalpose.
  • Kompensacija gali pasinaudoti ne tik būsto savininkai, bet ir būstą panaudos pagrindais ar patikėjimo teise valdantys asmenys, nuomininkai, neatlygintinai priėmę ukrainiečius, jeigu gautas būsto savininko sutikimas.

Kokio dydžio kompensacijos mokamos?

  • Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui, panaudos davėjui skiriama 150 eurų suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam, užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai skiriama 50 eurų suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravus užsienietį.

Kiek laiko mokama kompensacija?

  • Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsieniečių skaičių už antrąjį ar paskesnius būsto pagrindais perdavimo naudotis mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos. 
  • Kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

Kur kreiptis ir kokius dokumentus pateikti?
Asmenys, siekdami gauti minėtas kompensacijas, kreipiasi į Socialinės paramos skyrių (Vilties g. 28A, Alytus), pateikia prašymą dėl kompensacijos skyrimo ir kartu su prašymu pateikia pagal Civilinio kodekso reikalavimus sudarytą būsto panaudos sutartį ar jos kopiją, kurioje nurodytas panaudos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi.

Svarbu:
Ukrainiečiai, deklaravę gyvenamąją vietą panaudos pagrindais suteiktame būste ir apmokantys jo išlaikymo išlaidas, gali pretenduoti į būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijas. 

Prašymo forma 

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą