Svarbi informacija dėl kompensacijų už būsto šildymą skyrimo

Primename, kad kompensacija už būsto šildymą gyventojams skiriama visam šildymo sezonui ir ją galima gauti atgaline tvarka, t. y., už visą šildymo sezoną, nepriklausomai nuo to, kada gyventojas šildymo sezono metu kreipsis dėl kompensacijos. Pavyzdžiui, jeigu asmuo kreipsis 2023 m. balandžio mėnesį, kompensacijos galės būti grąžinamos už 2022 m. spalio, lapkričio, gruodžio, 2023 m. sausio, vasario ir kovo mėnesius.

Gyventojai prašymus dėl kompensacijų (ir kitos piniginės socialinės paramos) kviečiami teikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt.  Šioje sistemoje gyventojai taip pat gali pasitikrinti preliminarų kompensacijų dydį pasinaudoję skaičiuokle www.spis.lt

Asmenys, kurie neturi galimybės prašymų dėl kompensacijų pateikti per informacinę sistemą SPIS, priimami pagal išankstinę registraciją. Apsilankymui pas specialistus galima užsiregistruoti internetu nuoroda: https://www.alytus.lt/lt/savivaldybes-administracija/veiklos-sritys/socialine-parama-ir-paslaugos, skambinant tel. 8 315 56 660, 8 687 30934 arba atvykus į Socialinės paramos skyrių, esantį adresu Vilties g. 28A, Alytuje.

SVARBU: 

  • kreipiantis dėl kompensacijos skyrimo dirbantys asmenys turi pateikti pažymą apie pajamas gautas už 3 paskutinius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio norima gauti kompensaciją dienos. Pvz., asmuo kreipiasi dėl kompensacijų skyrimo 2023 m. kovo mėn., bet nori gauti kompensaciją nuo šildymo sezono (2022 m. spalio mėn.) pradžios, todėl turi pateikti darbo užmokesčio pažymą už 2022 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius.
  • Jeigu pasikeičia asmens (vieno iš šeimos narių) pajamos ar šeimos sudėtis, skiriant kompensacijas vertinamos kreipimosi mėnesio arba mėnesio, kurį keitėsi asmens (šeimos) situacija, pajamos. 
  • Pildant prašymą SPIS ar atvykus į Socialinės paramos skyrių pirmą kartą, būtina užpildyti prašymo 6 priedą, t. y., nurodyti informaciją apie šilumos, karšto ir šalto vandens teikėjus, nurodyti asmeniui tiekėjo suteiktus mokėtojo kodus. 
  • Kreipiantis dėl kompensacijų už kitą kurą (kietas kuras, dujos, elektra) 6 priede būtina nurodyti kuro deginimo įrenginio tipą ir markę bei jo naudingo veikimo koeficientą.
  • Atkreipiame dėmesį, kad būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens kompensacijos (toliau – kompensacijos) skiriamos gyvenamąją vietą būste deklaruojantiems asmenims. Jeigu būste yra deklaruota kita šeima, net ir tuo atveju, jeigu ji faktiškai negyvena, kompensacijos gali būti skiriamos tik abiem šeimoms pateikus prašymus ir dokumentus, įrodančius jų teisę gauti kompensacijas bei jų pajamas. Be to, jeigu būste yra deklaruotas asmuo, kuris įeina į kitos šeimos sudėtį, pajamas turi pateikti visi jo šeimos nariai (pvz., jeigu būste deklaruotas, bet jame negyvena anūkas, kuris yra besimokantis asmuo iki 24 metų, prašymą dėl kompensacijų skyrimo ir  pajamas turi pateikti ir jo tėvai).

AMS, Socialinės paramos skyrius

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą