Kodėl Alytaus miesto savivaldybė pažeidžia Alytaus žvyruotinų gatvių transporto studijos kriterijus?

 

Visi Alytaus mieste gyvenantys žmonės nori gyventi švaresnėje, patogesnėje aplinkoje, nori, kad prie jų namų būtų išasfaltuotos gatvės, kad būtų laikomasi Alytaus miesto savivaldybės parengtos žvyruotinų gatvių transporto studijos kriterijų. Deja, taip nėra.

Nuo 1997 metų, t. y., jau per dvidešimt metų Alytaus miesto Gluosnių – Aerodromo - Lakūnų gatvių gyventojai rašo prašymus Alytaus miesto savivaldybei, kad būtų išasfaltuota trumpa, strateginė gatvė, vedanti į I - ojo Alytaus ,,naujas‘‘, 1996 m., atidarytas kapines. Vienas šios gatvės galas remiasi į prijungtų naujų kapinių vartus, kitas veda į Jiezno gatvę. Daug kartų raštu kreipėmės į Alytaus miesto valdininkus, išskyrus buvusį merą Jurgį Krasnicką, nes žmonės pavargo nuo tų prašymų rašymo, kad išasfaltuotų šią, žmonėms svarbią, gatvę. Kol nebuvo atidarytos naujos kapinės, pastatyti daugiabučiai namai, čia nebuvo didelio mašinų ir žmonių judėjimo, tad niekas nekėlė ir jokių problemų. Po to situacija pasikeitė. Šiuo duobėtu, purvinu, dulkėtu ,,keliuku‘‘ kasdien praeina daug žmonių, važiuoja daug mašinų. Gluosnių gatve naudojasi ne tik šios gatvės gyventojai, bet ir Lakūnų, Aerodromo gatvių daugiabučių namų žmonės. Mašinuoti alytiškiai į kapines važiuoja ir aplinkui Klevų, Uosių gatvėmis, bet daug senesnių žmonių, pensininkų, kurie neturi galimybių važiuoti nuosavu transportu į kapus, visą vasarą, ypač prieš Motinos dieną, Tėvo dieną, visų Šventųjų šventes, atvažiavę mikroautobusais, išlipę Jiezno gatvėje, per smėlį ar purvyną pėsčiomis eina į kapines lankyti artimųjų kapus, laistyti gėles. Aplinkiniai žmonės pasipiktinę šneka: vargas, nes šioje gatvėje negyvena turtingi verslininkai, įtakingi miesto žmonės, valdininkai ar jų artimieji. Priešingu atveju per virš 20 metų jau būtų seniai išasfaltuota ši neilga gatvelė. Šioje gatvėje didelis žmonių ir transporto judėjimas visais metų laikais, visus labai vargina: pavasarį ir rudenį purvynas, vasarą nuo važiuojančių mašinų keliamos smėlio dulkės. Per polaidžius, kai nėra jokių šaligatvių, po lietaus, reikia klampoti purvyną, išdžiūvus, pravažiavus mašinoms, kvėpuoti smėlio dulkėmis.
Dvidešimt pirmi metai eina, kai rašom ir prašom to paties - išasfaltuoti šią strateginę, Alytaus miesto žmonėms reikšmingą, neilgą gatvę. Paskutiniai šios gatvės gyventojų prašymai su gyventojų parašas buvo rašyti ir užregistruoti dabartiniam miesto merui p. V. Grigaravičiui 2016 m. kovo 29 d. ir 2018 m. birželio 15 d. Gauti atsakymai nuliniai - ,,bus sudarytas miesto gatvių įrengimo prioritetinis sąrašas. Vadovaujantis šio sąrašo eiliškumu ir gaunamomis lėšomis, bus vykdomi darbai‘‘.
Gal ankstesnių kadencijų vadovų atsakymus dalinai ir galima pateisinti, kad nebuvo pinigų, bet dabar, kai žiniasklaida paskelbė, kad šiemet Alytaus miesto savivaldybei žvyruotų gatvių tiesimui, remontui Europos Sąjunga paskyrė 1 milijoną 203 tūkstančius 600 eurų, plius dar Lietuvos susisiekimo ministerija pridėjo pinigėlių, žmonės apsidžiaugė, kad gal pagaliau po 20 metų bus išasfaltuota daugeliui alytiškių svarbi Gluosnių gatvė.
Viskas suprantama, bet neteisybė miestiečius labai piktina. Alytus nedidelis miestas, žmonės vieni kitus pažįsta, viską mato ir daug žino. Ir kai žmonės paskaito spaudoje, internete, išgirsta, pamato televizijos laidose, kad miesto valdininkų darbe trūksta skaidrumo, kad atsakingi savivaldybės valdininkai žvyruotinų gatvių transporto studijos kriterijų nesilaiko, juos pažeidinėja, keitinėja taip, kaip Jiems reikia ir kaip Jiems patogiau, paprastus alytiškius apima pyktis. Visi miesto žmonės nori viešumo, aiškumo ir skaidrumo.
Esame surinkę 150 Gluosnių gatve besinaudojančių alytiškių parašus. Galime jų dar daugiau surinkti, nes daug žmonių kasdien ja eina į kapines tvarkyti kapų, laistyti gėlių, vaikai eina važiuoti į miesto mokyklas, žmonės į darbus. Alytaus miesto žmonės nenori šia gatve, kaip „Sacharoje“, per dulkes, o palijus per purvyną, vaikščioti į kapines ar į Jiezno gatvėje esančią autobusų stotelę. Labai nusivylėm, kai 2018 m. liepos 26 d. iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos gavome neigiamą Alytaus miesto savivaldybės administracijos valdininkų atsakymą, į 2018 m. birželio 15d. prašymą, rašytą gerb. Merui, kuris netikslus, nekonkretus, neatsakantis į 150 alytiškių klausimą ,,KODĖL‘‘. Atsakyme gyventojai nemato atliktos Alytaus žvyruotų gatvių studijos analizės. Jame nenurodyta, kodėl, kokiu pagrindu remiantis, pažeisti žvyruotinų gatvių studijos kriterijai, kodėl jie neteisingi, kodėl jau išasfaltuota Vėjo gatvė, Naujakurių gatvė, su visomis vandens nuotekų komunikacijomis, o po jos sekanti, buvusi eilėje įrašyta Gluosnių- Aerodromo- Lakūnų gatvė nustumta net į 60 –tą eilę ir, kaip meras pasakė, bus išasfaltuota tik po 15-os metų.
Žmonės nori žinoti, kodėl Alytaus miesto savivaldybės užsakymu parengta žvyruotinų gatvių transporto sektoriaus studija, gatvių asfaltavimo kriterijai pažeidinėjami, neatitinka realybės? Kadangi Jūs neišanalizavote transporto sektoriaus studijos, analizę pateikiame mes.
Kaip pavyzdį paimkime tik dvi paskutines išasfaltuotas Vėjo ir Naujakurių gatves ir palyginkite su Gluosnių gatve. Kriterijų seka paimta iš parengtos žvyruotų gatvių transporto studijos, kurioje penki kriterijai neatitinka tikrovės :
1.1 Paros laiko intensyvumas
Kur daugiau pravažiuoja įvairiu paros metu transporto priemonių, mašinų, pėsčiųjų Vėjo, Naujakurių gatvėmis, kur yra keletas privačių namų, ar Gluosnių gatve, vedančia į I-o Alytaus kapines, į miestą ir iš jo, iš šalia esančių daugiabučių namų ?
1.2 Gatvės užstatymo tankis:
Vėjo g. tik 8-i privatūs namai,
Naujakurių g. apie 15 privačių namų,
Gluosnių g. : 8 privatūs namai, Aerodromo g. Nr.7 daugiabutis, Lakūnų g. 7 daugiabutis, Lakūnų g. Nr. 9 daugiabučio namo gyventojai, I-o Alytaus kapinės, paminklų parduotuvė, automobilių taisykla. Šia gatve važiuoja daug alytiškių, nenorėdami sukti rato aplink, pro degalinę.
Tai kur daugiau pravažiuoja mašinų Vėjo, Naujakurių, ar Gluosnių gatvėmis? Netiesa. Atvažiuokit, gerbiamieji Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai, į vietą ir pasižiūrėkite.


1.3. Gatvės užstatymo užbaigtumas:
Vėjo g. pilnai užstatyta,
Naujakurių g. pilnai užstatyta,
Gluosnių g. nepilnai. Kitoje gatvės pusėje pavasarį sukalė stulpelius naujai suformuotiems sklypams.
1.5.1 Gatvės įrengimo metai, gatvės amžius :
Vėjo g. įrengta 1984 m.[rašoma studijoje]
Naujakurių g.įrengta 1984 m.[rašoma studijoje]
Gluosnių g. : Namas Nr.16 statytas 1949 m. [žinios iš namų registrų knygų],
Namas Nr.4 statytas 1982 m. ,
Aerodromo g. daugiabutis namas Nr. 7 statytas 1971 m.
Gluosnių g.Nr. 14 statytas 1982 m. ir t. t.
Studijoje parašyta, kad Gluosnių gatvė įrengta 1992 m. Gerbiamieji, tai gal minėtos gatvės namų gyventojai statybai plytas atsiskraidino lėktuvu? Netiesa.

Kodėl neteisingai įvertinti Gluosnių gatvės penkių kriterijų balai : gatvės amžius, eismo intensyvumas, užstatymo tankis, gatvės užbaigtumas, gatvės paskirtis? Toks neteisingas minėtų kriterijų balų įvertinimas, sudarantis tik 66 balus , nustumia Gluosnių gatvę [ neaišku, kokiu pagrindu?] iš 9-tos į neteisingą 60-tą reitingavimo eilę.
4.1 Gatvių įrengimo prioritetinis sąrašas :
Vėjo gatvės eilės Nr. 14, surinkęs 93 balus [ Ši gatvė jau išasfaltuota],
Naujakurių gatvės eilės Nr. 17, surinkusi 90 balų [Jau išasfaltuota su visomis komunikacijomis],
Gluosnių gatvės buvęs eilės Nr. 9, vėliau perkeltas į Nr.37, o galiausiai nustumtas į Nr. 60 –tą reitingavimo eilę .O jeigu būtų teisingai įvertinti balai, Gluosnių gatvė pagal šią studiją taip pat turėjo būti išasfaltuota net pirmiau nė Vėjo ar Naujakurių gatvės.


Gerbiami Alytaus miesto savivaldybės Vadovai, miesto savivaldybės tarybos nariai [ jeigu Jūs turit teisę padėti spręsti paprastų alytiškių problemas ] , visi Gluosnių gatve besinaudojantys žmonės, žmonės lankantys Pirmo Alytaus naujas kapines, labai pasipiktinę tokiu miesto savivaldybės užsakytu ir neteisingai atliktu žvyruotinų gatvių studijos kriterijų pažeidimu, eiliškumo nustatymu.
Visiškai neatitinka minėtų gatvių amžius. Logikos reikia turėti , ar prie kapinių statyti namai yra naujesni už naujame augančiame I-o Alytaus rajone Vėjo, Naujakurių ar kitose gatvėse statytus namus. Neatitinka ir eismo intensyvumas. Ar daugiau transporto priemonių, pėsčiųjų važiuoja ir eina Gluosnių gatve iš daugiabučių namų į miestą, į kapines, ar Vėjo, Naujakurių gatvėmis, kur yra nedaug privačių namų? Neatitinka ir Gluosnių gatvės užstatymo tankis, kur savivaldybės specialistai skyrė tik 0 balų. Kodėl ,,Gatvės paskirtis‘‘ kriterijui Vėjo ir Naujakurių gatvėms paskirta po 30 balų, o Gluosnių gatvei 0 balų, tarsi Gluosnių gatvė būtų užblokuota, uždaryta ir ja nevyktų joks eismas, judėjimas. Jūsų užsakymu parengta transporto studija visiškai neatitinka realybės. O už tai tikriausiai sumokėta nemaža pinigų suma?
Neveltui žmonės pasipiktinę buvusių, o dabar vėl esamų merų pavaduotojo p. Tautvydo Tamulevičiaus susitikime su I-o Alytaus gyventojais pasakymu, bei gerb. mero pavaduotojos p. Valės Gibienės 2018 m. spalio 18 d. Dzūkijos TV reportaže pasakymu, kad dabar visos Alytaus miesto gatvės asfaltuojamos skaidriai pagal sudarytą transporto sektoriaus studiją. Išanalizavus šią studiją, pamatome, kokia ji ,,skaidri, teisinga.‘‘ Kodėl Jūs meluojate? Šiame Dzūkijos TV reportaže laidą žiūrėję Lakūnų gatvės gyventojai pasipiktinę savivaldybės valdininko p. Stumbro pasakymais: ,,Apie Vėjo gatvę nekalbam“. Kodėl ? Ar todėl, kad ten gyvena žymus verslininkas, ,,Vytautų dvaro‘ savininkas? Juk Gluosnių gatvė pagal žvyruotinų gatvių transporto studiją buvo 9-oje eilėje po Vėjo gatvės, kuri reitingavimo lentelėje buvo pažymėta 8- tu numeriu. Juokingai nuskambėjo šio valdininko pasiūlymas Lakūnų gatvės gyventojams važiuoti aplink ratais išasfaltuotomis gatvėmis , kai Lakūnų gatvės Nr.7 namas remiasi į čia pat esančią Gluosnių gatvę. Todėl mes, visi pasirašiusieji, prašome ištaisyti neatitinkantį realybės asfaltuotinų gatvių sąrašą, kuriame Gluosnių gatvė nustumta į 60-tą eilę, nekalbant apie tai, kokio įtakingumo lygio ar nepotizmo kai kurie žmonės gyvena šiose, jau išasfaltuotose Vėjo ar Naujakurių gatvėse. Kai susitikime š. m. birželio 19 d. su gerb. miesto meru p. Vytautu Grigaravičiumi buvo paklausta, kada bus išasfaltuota Gluosnių gatvė, meras pasakė, kad po 15-os metų. Tada pasakėme, kad mes jau būsime išmirę. O meras atsakė, kad kapines galės lankyti jūsų vaikai. Gerb. Mere, gerb. miesto tarybos nariai, mes Jus išsirinkome, mes Jus gerbiame, mes Jus mylime, ir norime, kad ir Jūs gerbtute ir paprastus miesto žmones, ne tik įtakingus alytiškius. Mes norime, kad būtų ištaisyti neteisingi miesto transporto studijos kriterijai, pažeidę transporto studijos žvyruotinų gatvių eiliškumą. Mes norime, kol dar esame gyvi, dabar, o ne po 15-os metų, lankyti I-jo Alytaus kapinėse palaidotus artimuosius išasfaltuota Gluosnių gatve.

 

150 Alytaus miesto gyventojai, lankantys artimųjų kapus I-o Alytaus kapines bei žmonės ,
gyvenantys Gluosnių, Aerodromo, Lakūnų gatvėje .

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą