Didžiosios ir Mažosios Dailidės ežerėlių maudyklos vanduo atitinka higienos normos reikalavimus

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos tyrimų rezultatų duomenys rodo, kad liepos 26 d. Didžiosios ir Mažosios Dailidės ežerėlių maudyklos vanduo atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Mikrobiologinė tarša neviršijo leistinų ribinių dydžių, atliekų, nuolaužų ar kitokių plūduriuojančių medžiagų nė viename ežere nerasta.
Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarnines lazdeles ir žarninius enterokokus️.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą