Liepos mėnesio pirmoji pusė: ne visų maudyklų bei paplūdimių vanduo švarus

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, įvertinęs gautus liepos mėnesio pirmosios pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, informuoja, kad keleto maudyklų vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų, todėl maudytis jose nėra saugu.

Gauti 108 maudyklų iš 117 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens tyrimų rezultatai. Pirmojoje liepos mėnesio pusėje vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų Trakų rajono Totoriškių ežero paplūdimio maudykloje: liepos 11 d. buvo nustatyta daugiau negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens.

Liepos 3 d. Švenčionių rajono Sarių ežero maudykloje buvo nustatytas 2,5 karto didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens. Pakartotinai atlikus tyrimus Švenčionių rajono Sarių ežere liepos 11 d. vandens kokybės atitiko reikalavimus.

Kol kas nėra gauta Alytaus, Lazdijų, Šilalės, Širvintų rajonų maudyklų vandens tyrimų rezultatų.

Gauta informacija ir apie 103 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų ir (ar) žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje rastas prie šių poilsio zonų: liepos 1 d. Joniškio rajono Mikšiūnų tvenkinyje, liepos 3 d. Klaipėdos rajono Minijos upėje ties Priekule, liepos 8 d. Panevėžio rajono Lėvens upėje ties Paliūniškiu, liepos 9 d. Aujėdo ežere Kietaviškių poilsio zonoje ir Elektrėnų mariose Pastrėvio kaime, liepos 11 d. Trakų rajono Margio ežere. Pakartotinai atlikus tyrimus liepos 8 d. Joniškio rajono Mikšiūnų tvenkinyje vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės“ maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama aktyviai ir operatyviai.

Visuomenė apie maudyklų bei paplūdimių vandens kokybę informuojama per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse. Taip pat naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša, turi būti skelbiami stenduose prie paplūdimių.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainės  „Aplinkos sveikata – Maudyklos − Maudyklų vandens kokybė“  skiltyje. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių.

Parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus vedėja
Gražvydė Norkienė

Daugiau informacijos apie maudyklų ir paplūdimių vandens  kokybę suteiks Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus vedėja Gražvydė Norkienė, tel. nr. 8652 82802

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą