Džiugi žinia: startuoja paraiškų, skatinančių kaimo plėtrą, priėmimas

Džiugi žinia apie naujas galimybes mūsų kaimui: šiandien, spalio 7 dieną, startuoja paraiškų,  pagal Lazdijų  rajono kaimo plėtros  strategijos 2016-2023 m. priemones ir veiklos sritis, priėmimas.

„Kviečiu aktyviai ir drąsiai teikti paraiškas. Tai puiki galimybė pasukti Jūsų kaimo žmonių gyvenimą geresne linkme, kurti darbo vietas. Esu įsitikinusi, kad bendruomenių laimėtiems projektams reikalingą finansinį prisidėjimą savivaldybė tikrai suras“– sako savivaldybės merė Ausma Miškinienė.

Norinčias atlikti svarbius ir reikalingus  darbus savo gyvenamojoje vietovėje nevyriausybines organizacijas, privačius ir viešuosius juridinius asmenis, biudžetines įstaigas kviečiame suskubti: kaimo vietovių vietos projektų paraiškos bus  priimamos  iki lapkričio 20 d. 15.00 val.

Svarbu tai, kad remiamų priemonių ir veiklų diapazonas šįkart labai platus:

socialinių paslaugų kūrimas bei plėtra,

prekių gamyba,

paslaugųteikiamų gyventojams (pvz. švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo) kūrimas ir plėtra,

veiklų, susijusių su turiningu laisvalaikiu ir aktyviu poilsiu, ypač – su neįgalių žmonių integracija, kūrimas ir plėtra,

turizmą skatinančių veiklų, (pvz. edukacinių programų vykdymas, kulinarinio paveldo ir tradicijų puoselėjimas) kūrimas ir plėtra,

produktų gamyba, perdirbimas,

bendradarbiavimas perdirbant žemės ūkio produktus: inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimas, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;

bendradarbiavimas kuriant  inovatyvias paslaugas  ir produktus;

žemės ūkio produktų rinkodaros organizavimas, veikla, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis;

potencialių  ir esamų vietos projektų pareiškėjų ir vietos projektų vykdytojų mokymai verslumo, socialinio verslumo ir kitomis, su vietos plėtros strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimu susijusiomis temomis.

Išsamią informaciją apie projektus rasite: http://dzukijosvvg.lt/naujiena/169372868

Taip pat – Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijoje ( Dzūkijos VVG) , adresu: Vilniaus g. 1 - 427, Lazdijai,  tel.  8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668, el. p. info@dzukijosvvg.lt.

lazdijai.lt informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą