Alytaus rajono savivaldybės Kultūros projektų finansavimo konkursas

Alytaus rajono savivaldybė nuo 2021 m. balandžio 16  d. iki  balandžio 30 d. (imtinai) priima paraiškas Kultūros projektams finansuoti.

Parama skiriama projektams, tenkinantiems Alytaus rajono gyventojų poreikius kultūros srityje:

- meno mėgėjų kolektyvų dalyvavimui regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

- meno mėgėjų kolektyvų ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimui;

- etninių tradicijų ugdymui;

- meninės kūrybos renginiams;

- tradicinių renginių įgyvendinimui, valstybinių, kalendorinių švenčių, reikšmingų sukakčių ir kt. įsimintinų datų paminėjimui;

- kultūros ir meno paslaugų sklaidai Alytaus rajone;

- leidybai.

Paraiškas gali teikti biudžetinės (valstybinės ir savivaldybės) kultūros, švietimo įstaigos, viešosios įstaigos, individualios įmonės, meno kolektyvai, nevyriausybinės organizacijos (kūrybinės sąjungos, asociacijos, draugijos), fiziniai asmenys.

Paraiškos formą, konkurso nuostatus, atsiskaitymo formas rasite savivaldybės tinklalapio www.arsa.lt skyriuje Veikla → Veiklos sritys → Kultūra → Kultūros projektų finansavimas.

Paraiškos priimamos adresu: Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Pulko g. 21, 60235 Alytus. Telefonas pasiteirauti: (8 315) 74566, el.p. laimute.zavistauskiene@arsa.lt 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą