Startuoja jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursas!

Kviečiame jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo grupes su jas ,,globojančia“ organizacija, verslo subjektus teikti paraiškas Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursui. Ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių turi būti jauni žmonės (14–29 metų).

Konkurso tikslai:

skatinti kryptingą, atsakingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, jaunimo iniciatyvumą, aktyvumą, lyderystę ir pilietiškumą;

spręsti Savivaldybės 14–29 metų amžiaus jaunimo problemas;

sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą;

stiprinti jaunimo organizacijų, organizacijų, dirbančių su jaunimu, ir neformalių jaunimo grupių bendradarbiavimą vietos, regiono ir nacionaliniu lygiu;

skatinti ir plėtoti kryptingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą: organizuoti renginius, stovyklas, forumus, konferencijas, seminarus, akcijas, leisti leidinius, reprezentuoti veiklą, skatinti jaunimo problemų sprendimą (ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam jaunimui, esančiam socialinėje atskirtyje).

Vienam projektui gali būti skiriama nuo 300 iki 1000 Eur.

Užpildytos projektų PARAIŠKOS priimamos iki 2021 m. gegužės 21 d. el. paštu info@lazdijai.lt arba viename langelyje (Vilniaus g. 1, 119 kab.).

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę Astą Grėbliūnienę el. paštu asta.grebliuniene@lazdijai.lt, mob. 8 619 69 463.

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO TVARKOS APRAŠAS

lazdijai.lt

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą