Alytaus rajono savivaldybė perka gyvenamąjį namą su priklausiniais ir žeme

Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija, LT-62315 Alytus, Pulko g. 21, kodas 188718528, tel. (8 315) 55 530, faksas (8 315) 74 716, el. p. info@arsa.lt

 

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

Pirkimo objektas – gyvenamasis namas su priklausiniais ir žeme Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Paraiškos dalyvauti skelbiamose derybose turi būti pateiktos tiesiogiai / per kurjerį arba siunčiamos registruotu laišku iki 2023-06-13 10.00 val., adresu: Alytaus rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui, Pulko g. 21, LT-62315 Alytus.  Ant voko nurodoma kuriai pirkimo daliai / dalims teikiamas pasiūlymas, kandidato rekvizitai (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris, įmonės pavadinimas, adresas ir telefono numeris) ir užrašas „Skelbiamoms deryboms gyvenamiesiems namams Alytaus rajone pirkti“.  Neatplėšti iki 2023 m. birželio 13 d. 10 val.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Dovilė Slavinskaitė, (tel. (8 315)  55 538, el. p. dovile.slavinskaite@arsa.lt).

Kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

1. gyvenamųjų patalpų techninis įvertinimas;

2. gyvenamojo namo su priklausiniais, kitos paskirties žemės sklypo ir, jeigu turima, žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ar jo kopija);

3.  gyvenamojo namo su priklausiniais kadastrinių matavimų bylos kopija ir kitos paskirties žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos / žemės sklypo plano kopija ir (ar) kiti papildomi dokumentai;

4. paslaugas teikiančių įmonių pažymos apie įsiskolinimą už komunalinių paslaugų tiekimą ir rinkliavas;

5. įgaliojimas, suteikiantis teisę atstovauti gyvenamojo namo su priklausiniais ir žeme savininkui (jeigu reikia) pateikiant paraišką ir kitus gyvenamojo namo pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl gyvenamojo namo pardavimo;

6. bendraturčių sprendimas (sutikimas) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka;

7. esant galimybei, pateikti gyvenamojo namo su priklausiniais išorės ir vidaus nuotraukas;

8. asmens dokumento kopija.

 

Kandidatų pateikti dokumentai turi atitikti Gyvenamųjų namų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygas.

Gyvenamųjų namų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos

Paraiška

Techninis vertinimas

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą