Patvirtintos 2019 metų veiklos ataskaitos: į ateitį žvelgiama optimistiškai

Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino tarybos ir mero bei administracijos direktorės 2019 metų veiklos ataskaitas. Praėjusiais metais viršytas pajamų planas, daugėjo naujakurių ir gyventojų, skirtos kompensacijos už senų katilų keitimą, įsidarbinusių bedarbių kelionėms į darbą, buvo įgyvendinami 26 investiciniai projektai. Savivaldybės administracija įgyvendino tarybos patvirtintame 2019–2021 m. Strateginiame veiklos plane numatytas 10 programų.


2019 m. savivaldybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 108,9 proc. – surinkta daugiau kaip 2 mln. Eur nei planuota. Rajono meras Algirdas Vrubliauskas pasidžiaugė, kad rajone daugėja gyventojų ir naujakurių. „Daugėjančiu gyventojų skaičiumi gali pasidžiaugti nedaugelis savivaldybių. Pernai po daugelio metų savivaldybėje padaugėjo beveik keturiais šimtais gyventojų. Daugiausiai naujakurių kuriasi – Alytaus ir Alovės seniūnijose. Per praėjusius metus savivaldybė šiose teritorijose statyti gyvenamuosius namus išdavė 49 leidimus“, – sakė rajono meras.

2019 m. rajono savivaldybė baigė, pradėjo arba tęsė 26 projektus už daugiau kaip 6 mln. 657 tūkst. Eur. Investuota į turizmo plėtrą, bešeimininkių pastatų tvarkymą, infrastruktūros gerinimą, aplinkosaugą ir kt.

Komunaliniai darbai

„Baigtas didelis Miklusėnų gyvenvietės kompleksinės plėtros projektas. Sutvarkytos gatvės, apšvietimas, įrengtos erdvės aktyviam ir ramiam poilsiui. Pernai reikšmingas indėlis į energijos atsinaujinimą – ant šešių visuomeninės paskirties pastatų – mokyklų, sveikatos priežiūros įstaigos – įrengtos fotovoltinės elektrinės. Šiais metais tęsiami pernai pradėti Kurnėnų mokyklos komplekso tvarkybos darbai, Nemunaityje įrengtos patalpos vaikų stovykloms, kurios jau vyko, atlikti Daugų Vlado Mirono gimnazijos kapitalinio remonto darbai, suremontuota Butrimonių ambulatorija, šiame istoriniame miestelyje atnaujinta centrinė aikštė, įrengtas fontanas, kuris tapo traukos objektu ir vienu gražiausiu šalyje. Praėjusiais metais rajone asfaltuota 9,5 km kelių, suremontuota 14,1 km žvyrkelių, 2400 kvadratinių metrų duobių, atnaujinta 5 km asfaltbetonio dangos už daugiau nei 3 mln. Eur, gyvenvietėse pagerintas apšvietimas pakeitus 1700 LED lempų. Sodų bendrijoje „Berželis“ išasfaltuotas beveik dviejų kilometrų ilgio kelias“, – vardijo darbus rajono meras.

50 proc. APVA kompensaciją už senų šildymo katilų pakeitimą gavo 86 Alytaus rajono gyventojai. Papildomai 10 proc. finansavo ir savivaldybė. „Tad gavus Europos Sąjungos ir savivaldybės paramą, šilumos katilas jiems kainavo 40 procentų kainos“, – pažymėjo meras. Šiais metais savivaldybė mokės kompensacijas ir tiems gyventojams, kurie įsirengs nuotekų valymo įrenginius. „Norėdami paskatinti rajono gyventojus, kurie neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, atsakingai tvarkyti nuotekas, rūpintis aplinka, nusprendėme dalį lėšų už nuotekų valymo įrenginį kompensuoti“, – kalbėjo A. Vrubliauskas. Už vieną įrenginį, kuris atitinka Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentą, bus mokama 300 eurų kompensacija.

Papildomą savivaldybės finansinę paramą gauna ir bedarbiai. Siekiant sėkmingo bedarbių įsidarbinimo ir įsitvirtinimo darbo rinkoje, 2019 metais buvo tęsiamas kelionės išlaidų kompensavimas į darbą ir atgal įsidarbinusiems Alytaus rajono savivaldybės bedarbiams. Šia priemone pasinaudojo 17 buvusių bedarbių. Parama skiriama ir šiais metais.

Švietimas ir socialinė parama

Didelis dėmesys skiriamas rajono vaikų ugdymui. Visų rajono mokyklų mokiniai, kurie lanko pailgintos dienos grupę buvo atleisti nuo mokesčio. 64 proc. pradinių klasių mokinių lanko pailgintos dienos grupes. Rajono mokyklos buvo aprūpintos technologijų ir gamtos mokslo dalykų mokymo priemonėmis už 31,9 tūkst. eurų.

Pernai pradėtas vaikų dienos centrų plėtros projektas – dienos centrai pradės veikti Butrimonyse ir Rimėnuose. Siekiant skatinti rajono jaunuolius mokytis profesijų, Alytaus rajono savivaldybėje finansinė parama skiriama ne tik aukštųjų universitetinių mokyklų studentams, bet ir kolegijų studentams bei profesinių mokyklų mokiniams. Pernai paramą gavo 12 aukštosiose bei profesinėse mokyklose besimokančių jaunuolių.

„Pinigines premijas skiriame ir rajono moksleiviams. Trims geriausiems rajono abiturientams buvo paskirtos premijos po 290 eurų. Jas gavo Simno gimnazijos ir du Butrimonių gimnazijos abiturientai“ , – tęsia meras.

Rūpestis rajono vaikais pasiekia ir teikiant paramą šeimoms. „Piniginę socialinę paramą gavo daugiau kaip 7000 gyventojų, jiems išmokėta 7,6 mln. Eur. Daugiausia išmokų išmokėta vaikams – 3,5 mln. Eur – kurias gavo 5013 gavėjų. 2019 metais socialiniame būste apgyvendinti 8 asmenys ar šeimos ir toliau ieškoma pirkti namų su žeme, kurioje žmonės galėtų ir ūkininkauti“ , – sakė A. Vrubliauskas.

Aktyvi veikla

Kad Alytaus rajono gyventojai po darbų turėtų kur leisti laisvalaikį, gerintų sveikatą, savivaldybė skiria lėšų jų laisvalaikiui, įrengia laisvalaikio vietas.

Pernai sportui rajone skirta 540,7 tūkst. Eur. Įrengtos arba suremontuotos 5 sporto aikštelės (iš viso jų rajone yra 22), skirta lėšų sporto renginiams organizuoti seniūnijose, jau ne vienerius gyventojai gali sportuoti mokyklų sporto salėse.

Vis daugiau žmonių įsitraukia į visuomeninį gyvenimą, dalyvauja sporto varžybose, meno mėgėjų kolektyvuose, bendruomenių veiklose.

Vien Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras surengė 516 renginių, skyriuose veikia 74 įvairaus žanro mėgėjų meno kolektyvai, būreliai, klubai, kūrybinėje veikloje dalyvauja 565 dalyviai.

Rajone įregistruota 61 kaimo bendruomenė, jų projektams įgyvendinti skirta 123,2 tūkst. Eur.

Verslui ir ūkiui

Meras A. Vrubliauskas atkreipia dėmesį ir į rajono verslininkus – šiais metais dėl koronaviruso pandemijos ir šalyje paskelbto karantino nemažai jų turėjo pristabdyti veiklą. Savivaldybė ieškos galimybių jiems padėti, kai kuriems jau sumažino savivaldybės patalpų nuomos kainą, bus skiriama lėšų iš Smulkaus ir vidutinio verslo paramos programos.

Pernai iš jos rajono verslininkams paskirstyta beveik 49 tūkst. Eur. 2019 metais rajone veikė 537 įmonės, 56 daugiau nei ankstesniais metais.

Nemažas iššūkis praėjusių metų pabaigoje buvo ir žemdirbiams, turintiems ūkius netoli Alytaus. „Dėl gaisro padangų perdirbimo įmonėje ūkininkai patyrė daug nuostolių, turėjo naikinti gyvulius, dėl dirvožemio užterštumo dar nėra galutinių atsakymų. Padarinių likvidavimui organizuoti susitikimai su ūkininkais, Žemės ūkio ministru, Maisto ir veterinarijos tarnybos atstovais, įsipareigota atlikti dirvožemio, želmenų, dumblo ir kūdrų vandens dėl užterštumo dioksinais tyrimus. Žalą patyrė 92 rajono ūkininkai“, – sakė administracijos direktorė G. Jociunskaitė.

„Vis dėlto tikiu, kad ir verslininkai, ir ūkininkai negandas atlaikys. Rajono žmonės yra stiprūs ir darbštūs, o mes esame tam, kad jiems padėtume“, – optimistiškai kalbėjo Alytaus rajono meras A. Vrubliauskas.


Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą