Apie aerodrome esančio turto perėmimą – faktai be emocijų

Pasikeitus Vietos savivaldos įstatymui, anksčiau savivaldybėms priskirtosios (ribotai savarankiškos) funkcijos, šiuo atveju – kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas, sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas tapo savarankiškosiomis savivaldybių funkcijomis.

Todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 balandžio 22 dieną priėmė sprendimą dėl Alytaus aerodromo nekilnojamojo turto perdavimo savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti, o Lietuvos sporto centras perdavė šį turtą Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Alytaus miesto savivaldybės taryba vasario mėnesį sutiko perimti iš Lietuvos sporto centro patikėjimo teise valdomą aviacijos sporto ir bendrosios aviacijos paskirties nekilnojamąjį turtą, esantį Alytuje, Miškininkų g. 3, Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškoms funkcijoms – kūno kultūros ir sporto plėtojimui, gyventojų poilsio organizavimui, verslo ir turizmo plėtrai.

2019-2020 metais devyniolikoje savivaldybių esantį ilgalaikį ir trumpalaikį aviacinės paskirties valstybės turtą patikėjimo teise valdė ir valdo biudžetinė įstaiga Lietuvos sporto centras. Dar praėjusiais metais Vyriausybės kanceliarija organizavo pasitarimus dėl civilinių aerodromų ir juose esančio trumpalaikio ir ilgalaikio turto tolesnio naudojimo, civilinių aerodromų vystymo galimų perspektyvų ir aviacijos sporto plėtojimo.

2020 m. sausio 6 d. neformaliame ministrų pasitarime priimtas sprendimas pavesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, atsižvelgiant į atitinkamų savivaldybių prašymus, parengti ir pateikti Vyriausybei teisės aktų projektus dėl Lietuvos sporto centro valdomo aviacijos sporto ir bendrosios aviacijos paskirties nekilnojamojo turto perdavimo atitinkamų savivaldybių nuosavybėn.

Įsigaliojus minėtam Vyriausybės nutarimui dėl Alytaus aerodrome esančio turto perdavimo, Lietuvos sporto centras 2020-04-30 perdavimo–priėmimo aktu Nr. PPA-30 perdavė Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn turtą Miškininkų g. 3, Alytuje.

Perduotą turtą sudaro 8 pastatai, 8 sklandytuvai ir 7 lėktuvai.

2020-05-13 dalyvaujant antstoliui, Lietuvos sporto centro, Alytaus aeroklubo ir savivaldybės atstovams perduotas turtas buvo apžiūrėtas, fiksuoti skaitiklių rodmenys, tačiau buvo atsisakyta perduoti pastatų ir kitų patalpų raktus.

Alytaus miesto savivaldybės administracija 2020-05-14 raštu kreipėsi į ankstesnį šio turto valdytoją, asociaciją „Alytaus aeroklubas“ ir jo vadovą Kęstutį Urbonavičių, prašydama nedelsiant perduoti raktus, o iki jų perdavimo užtikrinti savivaldybės turto saugumą.

Kadangi savivaldybės turto apžiūros metu buvo nustatytas ir kitas turtas, kuris naudojamas ir kitoms reikmėms, taip pat buvo pareikalauta jį pašalinti.

Atkreiptinas dėmesys, kad valstybės turto panaudos sutartis su Alytaus aeroklubu baigėsi dar 2017 metais ir nėra pratęsta.

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto ir verslo skyriaus vedėjos Auksės Juonienės, jokie teisės aktai neleidžia asociacijos veiklai panaudai suteikto turto išnuomoti tretiesiems asmenims ar šį turtą naudoti kaip nuolatines gyvenamąsias patalpas. Tokie dalykai buvo užfiksuoti turto perėmimo metu ir Alytaus aeroklubo vadovui K. Urbonavičiui buvo nurodyta pašalinti šiuos pažeidimus.

Jis jų iki 2020 m. gegužės 22 dienos nepašalino, raktų neperdavė, todėl dalyvaujant antstoliui, buvo pakeistos patalpų durų spynos, o turto apsauga patikėta pagal viešųjų pirkimų procedūras pasirinktai saugos tarnybai.

Tenka tik apgailestauti, kad ankstesni šio turto naudotojai tyčia eskaluoja konfliktines situacijas, valstybės ir savivaldybės institucijoms perduodant ir perimant Vyriausybės nutarimu perduotą turtą.

Savivaldybės turimo turto valdymas ir jo panaudojimas yra Alytaus miesto savivaldybės tarybos kompetencijos klausimai, tačiau už to turto saugumą ir išlikimą pagal jam pavestas funkcijas atsako Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, bet ne tretieji asmenys, nepaisant to, kiek laiko ir kokiu turtu jie anksčiau naudojosi.

Alytaus miesto savivaldybės administracija

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą