Per atostogas mokyklos gali organizuoti užimtumą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Nuo gruodžio 28 dienos, per mokinių žiemos atostogas, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdomiems specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse, mokyklose gali būti organizuojamas užimtumas, užtikrinant operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas sveikatos saugos, higienos sąlygas.

Mokyklų organizuojamas užimtumas - didelė pagalba tėvams, auginantiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Lankyti mokyklas per atostogas šie vaikai galėjo ir anksčiau, nes Bendruosiuose ugdymo planuose numatyta, kad mokykla gali organizuoti mokinių, kurie ugdomi specialiosiose klasėse, užimtumą ir per mokinių atostogas, taip pat organizuoti visos dienos mokyklą. Įvedus karantiną ir nustačius, kad ugdymas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas tik nuotoliniu būdu, kontaktiniu būdu išimtinai galėjo ugdytis specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

Priimant vaikus per mokinių žiemos atostogas būtina laikytis operacijų vadovo nustatytų reikalavimų.

Reikalavimas dėvėti veido apsaugos priemones. Visi asmenys užimtumo organizavimo vietose turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Išimtis taikoma tiems žmonėms, kurie negali dėvėti kaukių dėl savo sveikatos būklės.

Kontaktų ribojimas. Mokinių užimtumo veiklos gali būti organizuojamos tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniams. Jos turi būti vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų klasių (grupių, srauto) mokinių kontakto, taip pat mokinių kontakto su pašaliniais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto laikas (ne ilgiau nei 15 min.).

Rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas, pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan. O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

Informacijos pateikimas. Užimtumo veiklose dalyvaujantiems mokiniams, jų tėvams, kitiems asmenims turi būti pateikta informacija apie rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt., reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo, draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai.

Sveikatos būklės stebėjimas. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima. Turi būti sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan., turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai. Jiems atvykus pasiimti mokinio mokyklos darbuotojai rekomenduoja kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją.  

Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, turi nedelsdamas palikti švietimo įstaigos patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją. Jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsdama privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

Sąlygos rankų higienai. Mokinių užimtumo organizavimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai. Turi būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai - gerai matomoje vietoje prie įėjimo, tualetuose pakabinamos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.

Patalpų vėdinimas ir valymas. Patalpos, kuriose vykdomos mokinių užimtumo veiklos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos mokinių grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas mokinių užimtumo organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

Mokinių maitinimas. Jei mokinių užimtumo veiklos trunka ilgiau nei 4 val., jie turi būti maitinami. Pirmenybė turi būti teikiama maitinimo organizavimui tose pačiose užsiėmimų vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra, mokiniai į bendrą valgyklą turi eiti valgyti po vieną klasę (grupę) pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės) bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir dažnai liečiami paviršiai nuvalomi.

Operacijų vadovo gruodžio 25 d. sprendimas dėl mokinių užimtumo organizavimo būtinų sąlygų

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/db84351046bd11ebb394e1efb98d3e67?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=78462268-c30b-4089-a7a8-44970748ab1a.

Švietimo mokslo ir sporto ministerijos informacija

 

Komentarai

 • DO YOU NEED A FINANCIAL HELP? ARE YOU IN ANY FINANCIAL CRISIS OR DO YOU NEED FUNDS TO START UP YOUR OWN BUSINESS? DO YOU NEED FUNDS TO SETTLE YOUR DEBT OR PAY OFF YOUR BILLS OR START A GOOD BUSINESS? DO YOU HAVE A LOW CREDIT SCORE AND YOU ARE FINDING IT HARD TO OBTAIN CAPITAL SERVICES FROM LOCAL BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTES? HERE IS YOUR CHANCE TO OBTAIN FINANCIAL SERVICES FROM OUR COMPANY. WE OFFER THE FOLLOWING FINANCE TO INDIVIDUALS- *COMMERCIAL FINANCE
  *PERSONAL FINANCE
  *BUSINESS FINANCE
  *CONSTRUCTION FINANCE
  *BUSINESS FINANCE AND MANY MORE:
  FOR MORE DETAILS.CONTACT ME VIA.
  Contact Our Customer Care:
  EMAIL: :bullsindia187@gmail.com
  (CALL/WHATS APP) :+918130061433
  Our services... Guaranteed 100%

Parašykite komentarą