Derybos įvyko ir pavyko: pasirašyta kolektyvinė sutartis su Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos Alytaus skyriumi

Alytaus miesto savivaldybė – pirmoji šalies savivaldybė, su Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesine sąjunga pasirašiusi kolektyvinę sutartį. Šiandien šį dokumentą pasirašė  Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis ir Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos Alytaus skyriaus pirmininkė Vilija Sušinskienė.

Kolektyvinėje sutartyje nustatyta Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovų, darbo organizavimo, darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemų (priemokos, priedai), kasmetinio veiklos vertinimo, darbo ir poilsio laiko derinimo bei komandiruočių forminimo, pavadavimo, papildomo ir nuotolinio darbo organizavimo, darbo saugos bei kitas socialinio, ekonominio, profesinio bendradarbiavimo sąlygos ir garantijos.

 „Pusmetį trukusios derybos įvyko ir pavyko. Ne su viskuo sutikome, bet tikrai situacijos nepabloginome“, – pasirašyta kolektyvine sutartimi džiaugėsi Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis. Miesto vadovo teigimu, švietimo įstaigų vadovų nėra daug, o kai kurioms įstaigoms juos labai sunku prisivilioti, tad norisi, kad švietimo įstaigų vadovai būtų labiau apsaugoti, taip pat ir dar labiau pagerėtų jų darbo kokybė.
Pasirašytoje sutartyje numatyta, kad šį dokumentą pasirašiusios šalys privalės tarpusavio santykius grįsti lygiavertės partnerystės, tarpusavio pagarbos, sąžiningumo, geranoriškumo, priimant šalims aktualius sprendimus principais, taip pat laiku ir nemokamai keistis informacija, reikalinga sutarties tikslams pasiekti, informuoti kitą sutarties šalį prieš priimant sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos vadovų teisinei, socialinei, ekonominei padėčiai ir konsultuotis su jais dėl tokio sprendimo padarinių. Į darbo grupes, pasitarimus, komisijas, sudarytas minėtiems klausimams spręsti turės būti įtrauktas ne mažiau kaip vienas profesinės sąjungos atstovas.

„Noriu padėkoti derybų komandai,  kuri gilinosi į kiekvieną klausimą. Džiaugiuosi, kad buvo noras įsiklausyti. Suprantame, kad visi norai negalėjo būti patenkinti. Džiaugiamės, kad esame pirmoji šalies savivaldybė, kuri pasirašė tokią kolektyvinę sutartį. Džiugu, kad sugebėjome susitarti, juk tai ir yra didžiausias laimėjimas,“ – kolektyvinės sutartis pasirašymu džiaugėsi Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos Alytaus skyriaus pirmininkė Vilija Sušinskienė.    
Alytaus miesto savivaldybės ir Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos Alytaus skyriaus pasirašyta kolektyvinė sutartis galios dvejus metus ir tris mėnesius. 

Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą