Paraiškas Geros savijautos programai galima teikti iki rugsėjo 14 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia teikti paraiškas paslaugų teikėjus, norinčius prisijungti prie nuo rugsėjo šalies mokyklose startuosiančios Geros savijautos programos įgyvendinimo. Pasibaigus pirmajam paraiškų teikimo etapui skelbiamas papildomas paraiškų teikimas. Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 14 d. internetiniu adresu:https://gerasavijauta.smm.lt/.

Geros savijautos programa parengta atsižvelgiant į mokslinių tyrimų išvadas dėl nuotolinio mokymo pasekmių vaikų ir jaunimo fizinei ir psichikos sveikatai. Ja siekiama gerinti mokinių emocinę savijautą ir sukurti jiems kuo geresnes sąlygas patirti mokymosi sėkmę grįžus į klases.

Suinteresuoti paslaugų teikėjai kviečiami teikti paraiškas ir siūlyti socialinių emocinių įgūdžių lavinimo, grupinio psichologinio konsultavimo, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžių, nusiraminimo, relaksacijos ir streso valdymo technikų mokymo programas.

Iš atrinktų Geros savijautos programų bus sukurtas pasirenkamųjų paslaugų fondas, skirtas mokinių savijautai gerinti, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams stiprinti. Programa veiks panašiu principu, kaip jau ne vienerius metus mokyklose naudojamas „Kultūros pasas“ – kai mokyklos iš atrinktų, tam tikrus reikalavimus atitinkančių paslaugų teikėjų sąrašo renkasi sau aktualias paslaugas.

Visos geros savijautos programos turi turėti teorinį arba praktiniais įrodymais paremtą pagrindimą, o jas įgyvendinti gali tik savo srities profesionalai: t. y. specialistai, turintys pedagogikos studijų krypties ar (ir) psichologijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba jam prilygintą išsilavinimą, arba 2 metų darbo su mokyklinio amžiaus vaikais patirtį. Grupinio psichologinio konsultavimo savijautos programas gali įgyvendinti tik tam tikrą kvalifikaciją turintys psichologai.

Paslaugų teikėjų prašoma užtikrinti, kad jų siūlomos programos atitiktų tam tikro amžiaus vaikų ir paauglių raidos ypatumus. Taip pat programoms keliami uždaviniai, kad jose numatytos veiklos ugdytų mokinių socialinius emocinius, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžius, gilesnį mokinių savęs pažinimą bei gebėjimą reflektuoti, priimti atsakingus sprendimus, stiprintų vaikų ir jaunuolių psichologinį atsparumą, savivertę bei skatintų jų motyvaciją mokytis.

Geros savijautos programai įgyvendinti iš viso numatyta 5.1 mln. eurų. Šios lėšos mokykloms bus paskirstytos, atsižvelgiant į mokinių skaičių, mokiniui skaičiuojant 15 eurų metams. Lėšos pateks į mokyklų virtualias pinigines, kuriomis jos galės naudotis, užsakant geros savijautos programas.
Su Geros savijautos programa ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašu galima susipažinti čia:https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/geros-savijautos-programa

Teikėjus dėl paraiškos pateikimo ir jos administracinės atitikties vertinimo konsultuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras el. paštu gera.savijauta@lmnsc.lt; o dėl paraiškos turinio atitikimo nustatytiems kriterijams konsultuoja Nacionalinė švietimo agentūra el. paštu gera.savijauta@nsa.smm.lt.

Rugsėjo 3 d. 15 val. vyks Geros savijautos programų konsultacija potencialiems paraiškų teikėjams. Registracija į konsultaciją:https://bit.ly/3g91Mgj.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyrius

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą