Vyriausybė patvirtino didesnius atlyginimo koeficientus pedagogams

Vyriausybė šiandien patvirtino mokymo lėšų skaičiavimo metodikos pakeitimus: nuo sausio 1 d. mokytojams ir kitiems pedagogams lėšos atlyginimams pradedamos skaičiuoti pagal didesnį koeficientą.

Dėl to darželių auklėtojų ir mokytojų pareiginė alga, lyginant su 2021 m. rugsėjo 1 d., išaugs 10 proc., auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių – vidutiniškai 11,5 proc., švietimo įstaigų vadovų – vidutiniškai 19,7 proc.

Svarbu, kad dar 2,5 proc. skiriama apmokėti pedagogams dėl padidinto darbo krūvio ar sudėtingumo – tai ypač aktualu pandemijos sąlygomis, kuomet dalis klasės mokinių negali prisijungti prie mokykloje ugdomų bendraklasių ir tęsia mokslus namuose.

5 proc. vidutiniškai didinami mokyklų bibliotekininkų atlyginimai.

Mokyklų ir pedagoginių psichologinių tarnybų švietimo pagalbos specialistų atlyginimai padidinti vidutiniškai 22 proc. jau nuo 2021 metų rugsėjo 1 dienos, kuomet jų pareiginės algos koeficientai sulyginti su mokytojų. Nuo 2022 m. sausio 1 d. jų atlyginimai kils taip pat, kaip mokytojų – dar 10 proc.

Nuo sausio 1 d. skiriama 10,2 mln. Eur ir skaitmeninio ugdymo plėtrai: skaitmeniniam turiniui kurti, mokytojų skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti, švietimo įstaigose naudojamai įrangai įsigyti. Vieno mokinio skaitmeninio ugdymo reikmėms vidutiniškai teks 30 Eur per metus.

Kitąmet valstybės biudžeto asignavimai švietimui, mokslui ir sportui didėja beveik 300 mln. Eur, arba 15 proc., lyginant su 2021 m. Numatoma, kad valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui sudarys per 3 mlrd. Eur.

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, didžioji dalis papildomai skiriamų lėšų – 219 mln. Eur – numatyta mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokyklų vadovų, kitų pedagoginių darbuotojų, taip pat mokslininkų, aukštųjų mokyklų dėstytojų ir neakademinių darbuotojų atlyginimams didinti. Lėšos mokslo ir studijų institucijų akademinių ir neakademinių darbuotojų darbo užmokesčiui nuo sausio  d. augs 12,5 proc.

Beveik 1 mln. Eur suplanuota naujoms švietimo pagalbos specialistų pareigybėms steigti kitais mokslo metais. 3,6 mln. Eur – mokytojų padėjėjų pareigybėms išlaikyti.

Papildomai 46,3 mln. Eur skirta studijų ir mokslo sričiai, iš jų 20 mln. Eur – papildomam MTEP finansavimui, 10,4 mln. Eur - valstybės finansuojamoms studijoms. Aukštųjų mokyklų studentų socialinėms stipendijoms numatytas 1 mln. Eur.

7 mln. Eur auga lėšos sporto sričiai.

Svarbus pokytis: valstybės finansavimą sporto šakų federacijos ir neįgaliųjų sporto organizacijos savo vykdomoms aukšto meistriškumo sporto programoms kitąmet gaus anksčiau.

Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos apraše paankstinta paraiškų finansavimui pateikimo data – visus dokumentus, susijusius su aukšto meistriškumo programų įgyvendinimo finansavimu, federacijos ir organizacijos ŠMSM turi pateikti iki einamųjų metų gruodžio 31 d. (iki šiol dokumentus reikėjo pateikti iki vasario vidurio). Taigi biudžeto lėšos bus paskirstytos ir organizacijas pasieks pirmaisiais metų mėnesiais.

smm.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą