Alytaus Panemunės progimnazijos STEAM veikla įvertinta kokybės ženklu

Alytaus Panemunės progimnazija  tapo STEM School Label COMPETENT mokykla. Šis STEM mokyklos kokybės ženklas – kryptingos ir tikslingos STEAM veiklos mokykloje įvertinimas. Kokybės ženklas suteiktas Briuselio STEM School label platformos ekspertų.

Kodėl mūsų mokykla taip domisi STEAM ir siekia jo kokybės net tarptautiniu lygmeniu? Dauguma mūsų, ypač švietimo bendruomenės atstovų, yra girdėję terminą STEAM. Skamba jis įtraukiančiai, žinome, kad įdomus vaikams, kad susijęs su inovacija ir technologijomis, su pažanga, su kokybės veiklos tobulinimu, su proveržiu švietime. O kodėl gi taip yra? STEAM terminą labai lengva iššifruoti  - tai iš anglų kalbos kilęs akronimas, kuriame slypi keturi mokomieji dalykai: angl. Science – mokslas, Technology – technologijos, Engineering – inžinerija, Arts – menai ir kūryba ir Math – matematika. Na ir? Juk vaikai mokyklose jau mokomi šių dalykų! Tačiau STEAM edukacijos esmė slypi kur kas giliau. Tai ne atskiros pamokos, ne atskiri dalykai, o edukacijos filosofijos rūšis, kai suteikiama galimybė mokytis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir kūrybos, bei matematikos tuo pačiu metu. Taigi STEAM yra integruotas mokymas(-is). Vykdydami STEAM veiklas padedame mokiniams įgytas žinias iškart taikyti praktikoje. Vaikai pradeda suprasti informatikos,   gamtos mokslų, inžinerijos, matematikos, menų mokymosi prasmę,  kai praktiškai bando kažką padaryti.  Taigi STEAM ugdymas nesiekia mokinių ,,maitinti“ vien sausais faktais, o padeda išgirstą teoriją iš karto pritaikyti  praktiškai ir patiems išsiaiškinti, kaip viskas veikia iš tikrųjų.

Suvokdami šio integralaus dalykų ugdymo svarbą 2018 metais sudarėme pirmąjį STEAM veiksmų planą ir kryptingai pradėjome įgyvendinti veiklas. 2019 metais įkurta Gamtos mokslų laboratorija. Sistemingiau vykdomos tiriamosios veiklos, įgyvendinami STEAM projektai. 2020 metais progimnazija tapo STEAM mokyklų tinklo nare. Organizuojamos integruotos STEAM pamokos, neformalusis vaikų švietimas, mokiniai supažindinami su STEAM srities profesijomis, dalyvaujama STEAM srities konkursuose, olimpiadose. Įrengtas STEAM centras. Atnaujinami STEAM dalykų kabinetai. Ieškoma socialinių partnerių. Mokytojai aktyviai tobulina kvalifikaciją STEAM srityje.  

Tačiau siekti kokybiško STEAM ugdymo nebuvo paprasta, nes tai yra naujas dalykas Lietuvos švietime, nėra nei metodinės medžiagos, nei ekspertų, kurie galėtų konsultuoti. Taip atradome STEM School Label platformą, kurioje daug labai svarbios ir naudingos informacijos, galėjome susipažinti su kriterijais, kuriais apibūdinama kokybiška STEM mokykla, sužinoti, kodėl reikalinga STEM mokyklos strategija, atrasti naujienas ir skaityti kitų STEM mokyklų atsiliepimus, susipažinti su kitų mokyklų gerąja STEM patirtimi, bendrauti ir bendradarbiauti. Tad vadovaudamiesi portalo rekomendacijos pajudėjome kokybės link. 2021 metais, atlikus SWOT analizę, parengta STEAM strategija, išanalizuota situacija ir susitarta dėl naujų tikslų siekti kokybės būtent STEAM ugdyme. Atnaujinti tiriamųjų ir inžinerinių projektų tvarkos aprašai, kuriais vadovaudamiesi mokytojai ir mokiniai organizuoja ilgalaikius projektus. Visą tarptautinę veiklą taip pat susiejome su STEAM veiklos tobulinimu ir mokinių rezultatų gerinimu šiuose dalykuose.

2022 metų pradžioje pateikėme paraišką vertinti ir gavome kokybės ženklą. Vertinimas buvo orientuotas  į 7 sritis: mokymas, ugdymo programų pritaikymas, vertinimas, darbuotojų profesinis tobulėjimas, vadovavimas mokyklai ir mokyklos kultūra, ryšiai, mokyklos infrastruktūra.  Progimnazija turėjo pateikti vykdomų STEAM veiklų pavyzdžių, kurie buvo įvertinti  kaip įdomūs ir naudingi. Veiklų pavyzdžiai viešai paskelbti  kitiems „STEM School Label“ platformos nariams. 

Šis įvertinimas mūsų bendruomenės nariams yra labai svarbus, nes prie jo prisidėjo ir atsakingai dirbo daug narių.

Alytaus Panemunės progimnazijos direktorė
Giedrė Romaškienė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą