Svarbiausias žingsnis stojantiesiems į pedagogikos studijas – motyvacijos pokalbis

Birželio 13 d. prasideda svarbus etapas stojantiesiems į pedagogikos studijų programas -  motyvacijos vertinimas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija būsimiems pirmakursiams primena, kad jis yra reikalingas visiems, norintiems studijuoti ugdymo mokslus universitetuose ir kolegijose. Tik teigiamas motyvacijos vertinimo rezultatas leis toliau pretenduoti į pedagoginių studijų programas.

Motyvacijos vertinimas bendrojo priėmimo metu vyksta iki liepos 23 dienos, papildomo priėmimo metu – nuo rugpjūčio 4 d. iki 5 d. Konkrečią motyvacijos vertinimo datą ir laiką stojantysis suderina su aukštąja mokykla, pildydamas prašymą informacinėje LAMA BPO sistemoje. Iki liepos 12 dienos jau bus žinomi brandos egzaminų rezultatai.

Vertinamas tinkamumas mokytojo profesijai

Labai svarbu, kad būsimas mokytojas ne tik būtų pasirengęs studijoms, bet ir turėtų tinkamas asmenines savybes būti mokytoju. Stojančiojo motyvacija vertinama individualaus pokalbio su komisijos nariais būdu. Vertinimo metu pateikiama iki 10 klausimų ir prašoma papasakoti apie konkrečias situacijas, susijusias su ugdymu.

Pokalbio temas sudaro mokytojo profesijos pasirinkimo priežastys ir aplinkybės, mokymo patirtis (jei yra tekę mokyti anksčiau). Taip pat domimasi, kaip sekasi dirbti komandoje, kokiu mokytoju save įsivaizduoja stojantysis, kai baigs pedagogikos studijas. Motyvacijos vertinimo  metu tikrinamas stojančiųjų apsisprendimas studijuoti ugdymo mokslus ir rinktis karjerą pedagogikos srityje, tinkamumas tokiai specialybei. Motyvacijos vertinimo rezultatas gali būti teigiamas arba neigiamas. Tik jį išlaikius galima toliau pretenduoti į pedagoginių studijų programas.

Šiuo metu motyvacijos vertinimui jau užsiregistravo 820 stojančiųjų. 

Būsimiems pedagogams – papildomos stipendijos

Šiemet būsimiems labiausiai trūkstamų pedagogikos specializacijų studentams numatoma suteikti valstybės finansavimą ir neriboti priėmimo, jeigu stojantysis atitinka reikalavimus ir gaus teigiamą motyvacinio vertinimo rezultatą. 

Prioritetinėmis  pedagogikos specialybėmis yra laikomos matematika, fizika, chemija, biologija, technologijos, istorija, geografija, lietuvių kalbos ir literatūra, pradinis ugdymas bei specialioji pedagogika. Šių sričių pedagogų labiausiai trūksta Lietuvos mokyklose.

Pasirinkusiesiems minėtas specializacijas taip pat numatoma skirti papildomą paramą – stipendijas. Preliminariai tokių stipendijų numatyta 600.

2022 m. įstojusiesiems į valstybės finansuojamas minėtų prioritetinių specializacijų bakalauro pedagogikos studijas bei pedagogines gretutines studijas kas mėnesį numatytos 299 Eur (6,5 BSI) dydžio stipendijos.

Minėtų prioritetinių specializacijų pedagoginių profesinių studijų bei baigiamojo kurso bakalauro pedagogikos studijų ir pedagoginių gretutinių studijų studentams numatoma stipendijas didinti iki 506 Eur (11 BSI). Padidintas išmokas galės gauti tie, kurie turės sudarytą sutartį su savivaldybe, savivaldybės arba valstybine mokykla ir bus įsipareigoję baigę studijas ten dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį, ne mažiau kaip 0,7 etato. Ši sąlyga galioja ir įstojusiems studijuoti ankstesniais metais bei šiemet  būsiantiems baigiamajame kurse.

Stojimo reikalavimai

Į labiausiai trūkstamas pedagogikos specializacijas bus siekiama priimti visus stojančiuosius, atitinkančius stojimo reikalavimus ir išlaikiusius motyvacijos vertinimą. Šalia minėto privalomo teigiamo motyvacijos įvertinimo, kaip ir visiems būsimiems studentams, reikia būti išlaikius bent tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą. 

Stojant į universitetus, būtina surinkti bent 5,4 konkursinio balo ir turėti ne mažesnį nei 7 vidurkį, skaičiuojamą pagal penkių iš privalomų mokytis dalykų geriausius metinius įvertinimus. Stojant į kolegijas, būtina surinkti bent 4,3 konkursinio balo ir turėti ne mažesnį nei 6 vidurkį, taip pat skaičiuojamą pagal penkių iš privalomų mokytis dalykų geriausius metinius įvertinimus.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą