Bendrose lietuvių ir ukrainiečių stovyklose atostogaus beveik 4 tūkst. vaikų

Jau birželio pabaigoje prasidėsiančiose trisdešimt trijose vasaros stovyklose kartu atostogaus lietuvių ir ukrainiečių vaikai. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skelbtam konkursui buvo pateiktos 85 švietimo paslaugų teikėjų paraiškos. Galutiniame etape atrinkti 33 švietimo paslaugų teikėjai, kurie organizuos vasaros stovyklas, skirtas mokinių socialinėms emocinėms ir pilietinėms kompetencijoms ugdyti.

Stovyklose vaikai susipažins su ukrainiečių ir lietuvių kultūra, istorija, jiems bus pasiūlyti STEAM eksperimentai, įvairūs žaidimai, meninė, sportinė veikla.

Pvz., Alytaus rajone, Nemunaityje, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos stovykloje „Draugystės tiltai“ 7–12 metų vaikai lankysis Alytaus kolegijoje įsikūrusiame STEAM centre, susipažins su naujausiais išradimais, išbandys šio centro galimybes. Stovykloje didelis dėmesys bus skiriamas socialinėms emocinėms kompetencijoms. iniciatyvumui ugdyti, vaikai eksperimentuos edukacinėse kūrybinėse dirbtuvėse ir kt.

Mobilioje „Žemaičių patrulio“ stovykloje bus mokoma pilietiškumo, išgyvenimo ekstremaliomis sąlygomis, saugaus elgesio vandenyje, supažindinama su Lietuvos ir Ukrainos etnokultūromis. Pilietiškumo, patriotiškumo ugdymui, Lietuvos krašto pažinimui, gamtamoksliniam ugdymui skirta ir keliautojų asociacijos „Vedlys“ organizuojama stovykla „Gamtos reindžeriai“. Ši stovykla suteiks galimybę vaikams suprasti žmogaus svarbą gamtos ir civilizacijos erdvėje, supažindins su Lietuvos saugomomis teritorijomis, mokins didžiuotis savo šalimi ir kt. Šioje stovykloje kartu su ukrainiečiais stovyklaus Dzūkijos ir Aukštaitijos mokyklų mokiniai.  

Lietuvos Kolpingo fondo organizuojama stovykla „Mes skirtingi ir tuo turtingi“ stengsis pagerinti vaikų psichoemocinę savijautą – stovyklos programoje numatyta daug judrių žaidimų, edukacinė išvyka į Trakus, anglų, lietuvių, vokiečių kalbų pamokėlės. Viena stovyklos pamaina truks 9 dienas, stovyklauti bus priimami 6-8 metų vaikai. Stovykloje dirbs Ukrainos ir Lietuvos pedagogai, taip pat savanoriai iš Vokietijos, Sakartvelo ir Lietuvos.

Viešosios įstaigos „Gyvensenos medicina“ stovykloje „Sveikatingumas, pilietiškumas ir kovos menai“ numatyti krepšinio, futbolo, tinklinio žaidimai, Tailando bokso ir kitų kovos menų treniruotės,  grūdinimosi, saugaus elgesio vandenyje, sveikos mitybos užsiėmimai ir kt. Vaikai daug laiko praleis gamtoje, žygiuose, susipažins su Lietuvos ir Ukrainos kultūromis.

Asociacijos „Lietaus vaikai“ organizuojamoje šeimų stovykloje stovyklaus Lietuvos ir Ukrainos vaikai, turintys negalią, juos lydės šeimos. Kartu stovyklaus tiek vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, tiek tipinės raidos vaikai. Stovykloje darbuosis savanoriai, taip pat ir iš Ukrainos.

Ilgametę stovyklų organizavimo patirtį turinčioje Mažeikių rajono Virvytės stovyklavietėje šią vasarą Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija organizuoja patyriminę stovyklą „Veik“. Programos didžiąją dalį sudaro įvairūs žaidimai, žygiai ir kt. Kaip teigia stovyklos organizatoriai, per fizinę veiklą, edukacinių dirbtuvių užsiėmimus vaikus bus stengiamasi paskatinti daugiau atsiverti ir bendrauti. Visą laiką šalia ukrainiečių vaikų stovykloje bus ir dvi mokytojos ukrainietės.

Lietuvių ir ukrainiečių vasaros stovyklose stovyklaus 3961 vaikas, iš jų 1992 ukrainiečiai. Stovykloms bus paskirstyta 867,3 tūkst. eurų.

Šiemet, atrenkant stovyklų organizatorių paraiškas, prioritetai buvo teikiami stovykloms, kurios programos trukmė ilgesnė nei 7 kalendorinės dienos, kurių visos ugdomosios veiklos vyksta už bendrojo ugdymo mokyklos teritorijos ribų, taip pat toms, į kurių programas įsitrauks žmonės, mokantys ukrainiečių kalbą ar nuo karo į Lietuvą pasitraukę ukrainiečių mokytojai, turintys darbo stovyklose patirties. Atrenkant finansuotinus projektus, atsižvelgta į tai, ar pasitelkiami savanoriai, ar programoje dalyvauja mokiniai iš skirtingų savivaldybių, ar yra mokinių iš kaimo mokyklų, ar dalyvauja specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ir kt.

Finansavimą laimėjusių vasaros stovyklų sąrašas skelbiamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro tinklalapiuose.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą