Gražiu tėvelių ir ugdytojų pavyzdžiu, perduokime tėvynės meilę savo vaikams

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai. Norėdami paminėti šią svarbią datą, Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį, lopšelio-darželio ,,Girinukas” bendruomenė ir ugdytiniai pasitiko aktyviai, įsijungdami į organizuojamus renginius. Visą savaitę kiekvieną rytą darželio salėje giedojome Lietuvos valstybės himną. Džiugu, kad prie šios akcijos prisijungė tėveliai ir seneliai.
Vasario 14 dieną ugdytiniai bei jų tėveliai dalyvavo respublikiniame projekte
,,Ikimokyklinukų žiemos olimpiada – 2018”. Šių metų projekto šūkis - ,,Sportuokime, kurkime ir džiuginkime Lietuvą!“. Pagrindinis jo tikslas – organizuoti vaikų veiklas susijusias su žiemos sporto šakomis ir rezultatus įamžinti foto nuotraukose, kurios šiais metais skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui. Šio projekto metu vaikams buvo diegiamas supratimas apie judėjimo gryname ore naudą žmogaus sveikatai. Renginys prasidėjo Lietuvos himno giedojimu, olimpinės vėliavos ir deglo įnešimu. Visus olimpiados dalyvius pasveikino lopšelio-darželio „Girinukas“ direktorė Rasa Naujalienė. Visų grupių vaikai, jų tėveliai ir pedagogai rungtyniavo įvairiose žiemos olimpinių žaidynių sporto šakų rungtyse: ledo ritulio, akmenslydžio, biatlono, rogučių sporte. Visiems aktyviai sportuoti, linksmintis, džiaugtis ir nugalėti padėjo olimpiados talismanas ,,Kirmėlytė“ ir ,,Sveikuolytė“ bei žiemiškas dienos oras. Olimpiadoje nugalėtojų buvo daug – nugalėjo draugystė ir vieningumas. Komandos buvo apdovanotos dovanėlėmis. Teigiamų emocijų buvo su kaupu, sportinė veikla gryname ore pasitarnavo vaikų fizinės sveikatos stiprinimui. ,,Olimpiada savo tikslus pasiekė‘‘-džiaugėsi ją organizavusi neformaliojo šveirimo pedagogė Daiva Rusteikienė.
Dviejų grupių vaikai su auklėtojomis Alyte Kurauskiene ir Irena Giedriene bei meninio ugdymo pedagoge Rima Vaickelionyte-Zdanevičiene dalyvavo respublikinėje viktorinoje „Kaip surasti Lietuvą“. Skype pagalba susijungė su Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdytiniais ir pasidalijo žiniomis apie savo kraštą, jos tradicijas, dainavo tarmiškas dainas. Šioje viktorinoje Skype pagalba vienu metu dalyvavo 50 Lietuvos ugdymo įstaigų.
Vasario 16-jai skirtus renginius baigėme iškilmingu minėjimu, kurio tikslas ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, meilę tėvynei, savo kalbai ir jos tarmei. Akis džiugino renginio vedėjų auklėtojų Rimos Šalaševičienės bei Airos Skripkiūnienės tautiniai drabužiai bei tautine atributika šventiškai pasipuošę vaikai, nešini trijų spalvų vėliavėlėmis. Šventę pradėjome giedodami Lietuvos Valstybės himną. Sveikinimo žodį tarė direktorė Rasa Naujalienė. Daug gražių jausmų išlieta deklamuojant poetų eiles, šokant liaudiškus ratelius ,,Malūnėlis“, ,,Audėjėlė“, ,,Kalvelis“, ,,Gražus mūsų jaunimėlis“, dainuojant dainas apie Lietuvą ,,Kokia nuostabi“, ,,Svarbiausi žodžiai“. Šventės metu vaikai įtvirtino žinias apie tautinius simbolius, Dainavo dzūkišką dainą, išreikšdami pagarbą savo tarmei. Pleveno trispalvės, aidėjo džiugus vaikų klegesys, skambėjo dainos, eilės, sukosi rateliai, veiduose neblėso šypsenos – tokia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė buvo mūsų lopšelyje-darželyje ,,Girinukas“. Šiandien ypač svarbu mūsų visų laisvės, nepriklausomybės, vienybės siekis, todėl skatiname vaikus švęsti tokią svarbią mūsų šalies šventę – Lietuvos gimtadienį. Direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Markovienė džiaugėsi , kad šventė pavyko.
Bendruomenės vardu dar kartą nuoširdžiai sveikiname visus Lietuvos valstybės atkūrimo 100 –mečio proga. Lai neblėsta siekis kurti tokią nepriklausomą Lietuvą, kurioje augtų laisvos ir drąsios ateities kartos.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Jurgita Abromavičienė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą