Šį rudenį 15-oje šalies savivaldybių pradės veikti daugiau nei 100 mokinių įvairovei atvirų klasių

Naujais mokslo metais duris atvers daugiau kaip šimtas naujų klasių, kuriose kartu besimokantys įvairių ugdymosi poreikių vaikai gaus papildomą pagalbą. Joms steigti dviejų metų laikotarpiui Švietimo, mokslo ir sporto ministerija numatė virš 4,3 mln. eurų, o lėšos savivaldybėms paskirstytos konkurso būdu.

Nuo rugsėjo mokinių įvairovei atviros klasės pradės veikti Kauno miesto ir rajono, Panevėžio miesto ir rajono, Šiaulių miesto ir rajono, Vilniaus, Molėtų, Anykščių, Trakų, Klaipėdos, Pakruojo, Jonavos, Kretingos rajonų ir Druskininkų savivaldybių ugdymo įstaigose.

Konkursui viena savivaldybė galėjo pateikti vieną projektą iki 20 atvirųjų klasių sudarymui. Finansavimas bus skiriamas dalimis nuo 2023 m. rugsėjo iki 2025 m. rugpjūčio. 

„Atvirosios mokinių įvairovei klasės tikslas – sudaryti kuo geresnes sąlygas įvairių gebėjimų ir ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai į bendrojo ugdymo mokyklas, suteikti kiekvienam vaikui jo poreikius atitinkantį ugdymą“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas Ignas Gaižiūnas. 

Atviroje klasėje kartu su kitais mokiniais ugdysis nuo vieno iki trijų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, taip pat galės mokytis keletas nedidelių specialiųjų poreikių turinčių vaikų. Bendras šioje klasėje besimokančių mokinių skaičius galės būti mažesnis negu įprastoje klasėje. Šioje klasėje bent dalį laiko dirbs du mokytojai arba mokytojas ir specialusis pedagogas. Be to, atvirojoje klasėje visą laiką dirbs ir papildomas mokytojo padėjėjas. 

Galimi trys atvirųjų klasių modeliai – visi jie šias klases steigsiančiose savivaldybėse. 

Visiškos įtraukties modelis – kai kartu besimokantys specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, padedant antrajam mokytojui ir mokytojo padėjėjui, įtraukiami į bendras klasės ugdymo veiklas. Esant poreikiui užduotys ar jų forma, vertinimas, joms atlikti skiriamas laikas pritaikomi, parenkamos tinkamos mokymo(si) priemonės, papildomai teikiama mokymosi pagalba. Panašus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas vyksta ir dabar. Tačiau mokiniai turėtų gauti daugiau pedagoginės pagalbos pačioje klasėje.

Kitas modelis – mobilios įtraukties. Ugdymas taip pat individualizuojamas, tačiau šios klasės mokiniai gali būti suskirstyti į laikinąsias grupes ar mokinių pogrupius, skirtus mokymosi sunkumams įveikti arba ypatingiems gebėjimams ugdyti. Mokiniai gali turėti ir savo individualius mokymosi tikslus, jų siekti savo tempu, todėl pritaikomas mokymo turinys, personalizuojamos užduotys, priemonės, pagalba.

Trečiasis modelis – srauto įtraukties. Tai naujesnė ir mokykloms mažiau pažįstama ugdymo organizavimo forma. Mokiniai iš kelių klasių galės suformuoti didesnį srautą, kuris bus skirstomas į grupes ar pogrupius pagal individualius ugdymosi tikslus, ugdymosi poreikius. Mokiniams pagalbą teiks mokytojai, specialieji pedagogai, mokytojo padėjėjai ne tik bendrojoje klasėje, bet ir kitoje mokinių poreikius atitinkančioje aplinkoje, specialiai įrengtame kabinete.

Šiais metais pradedančios veikti mokinių įvairovei atviros klasės yra pilotinis projektas. Ilgainiui pažangūs įtraukiojo ugdymo modeliai bus diegiami ir kitose šalies savivaldybėse, remiantis ir pritaikant pirmųjų gerąsias patirtis. 

Šiais mokslo metais ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose mokėsi 74 tūkst. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, tai sudaro 15,5 proc. nuo visų darželius ir mokyklas lankančių vaikų. Bendrąsias klases jau dabar lanko 68 tūkst. ikimokyklinukų ir mokinių, t. y. virš 90 proc. visų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų. Prognozuojama, kad nuo 2024 m. į vieną bendrojo ugdymo mokyklą ateitų ne daugiau kaip po kelis naujus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.

Su švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu galima susipažinti čia

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą