Rugsėjis – paskutinis projekto „Atrask save“ mėnuo

Alytaus miesto bendruomenės centre (AMBC) tiksi paskutinės trejetą metų trukusio projekto „Atrask save" minutės. Archyvuojami dokumentai, aptarinėjami rezultatai, džiaugiamasi dalyvių sėkmėmis ir diskutuojama apie tai, kaip panašiuose jaunimui skirtuose socialiniuose projektuose ateityje būtų galima dirbti dar efektyviau. Visos veiklos pasibaigs jau rugsėjo 30 dieną.

Iš viso projekte nuo 2016 metų pradžios Alytaus mieste dalyvavo 146 jaunuoliai nuo 14-29 metų, kurie dalyvavimo projekte laikotarpiu dėl įvairių priežasčių niekur nedirbo, nesimokė ir nebuvo registruoti darbo biržoje. Projekto tikslas buvo padėti jauniems žmonės geriau suprasti savo stiprybes, polinkius, tobulėti, įgyti vertingos patirties ir (re)integruotis į švietimo sistemą arba darbo rinką, arba galimybė sukurti savo verslą. Savanoriškose veiklose dalyvavo 30 jaunuolių. Jie plėtojo savo socialinę ir pilietinę, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos, bendravimo, skaitmeninio raštingumo, iniciatyvumo ir verslumo bei kitas kompetencijas. Vietos JGI koordinatorė 143 projekto dalyviams teikė įvairias paslaugas: pagalbos pažįstant save, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, motyvavimo, informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes, įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą, tarpininkavimo su švietimo įstaigomis, savanorystės organizavimo, tarpininkavimo su TDB ir kt. įstaigomis, kurių metu dalyviai įgijo daugiau pasitikėjimo savimi. Spręsti konkrečias problemas padėjo siauros srities specialistai: teisininkė, finansų specialistė ir socialinė darbuotoja. Jų paslaugomis pasinaudojo 28 dalyviai.
Baigę dalyvavimą projekte per 28 dienas įsidarbino arba pradėjo mokytis/studijuoti pagal formaliojo švietimo programas 70 jaunuolių. Žinoma, kai kurie, pasirinkę specialybę, pradėjo mokytis arba įsidarbino vėliau, kai kurie tęsia savirealizacijos galimybių paieškas.
Projektas „Atrask save" finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektą vykdo Lietuvos darbo birža, pagrindinis partneris – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Informaciją pateikė projekto „Atrask save" vietos koordinatorė, tel. 8 633 12848, el. paštas alma.siksnelyte@gmail.com

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą