Tautinės juostos taku

VO „Punios ainiai“  jaunimui labai pasisekė, kad Alytaus rajono savivaldybė finansavo projektą „Tautinės juostos taku“, kurio tikslas – supažindinti su audimo amatu ir praktiškai išmokti austi juostas, išmėginti pynimo vingrybes, skirti įvairių tipų juostas. Projekto vykdymas pradėtas rugsėjo mėnesį. Jo vadovė – Asta Šarkelienė. Dalyviai jau susipažino su juostų tipais, išmoko jas taisyklingai užsirišti ir pradėjo praktinius darbus. Žinias gilino Lietuvos liaudies buities muziejuje edukacinės išvykos rugsėjo mėnesį metu, aplankė sodybas, kuriose atkreipė dėmesį į eksponuojamas juostas, jų raštus, simbolius, spalvas. Neišdildomą įspūdį paliko originalios dzūkų juostos, jų raštai, spalvos.

Audimas – jau nykstantis amatas. Vyresnio amžiaus žmonės dar mena savo mamas, močiutes, palinkusias prie staklių, o jauni žmonės dažnai nustemba, kad senovėje šį amatą gerai išmanė kiekviena moteris, nes reikėjo priausti šeimai drobių, juostų, lovatiesių, rankšluosčių. Vyrai audė pakinktus arkliams, su kukeliu vijo pantelius, virveles, kurie buvo reikalingi ūkyje.

Dabar manoma, kad prie staklių rymojo tik moterys, tad Lietuvos liaudies buities muziejaus amatų kiemelio audėjas ponas Algis nustebino papasakojęs, kad prieš keletą šimtų metų audėjai amatininkai buvo vyrai. Jie vadinosi meistrais ir turėjo savo mokinių.

Jis žavėjo savo pasakojimu apie audimą, užminė „Punios ainių“ jaunimui klausimų, praktiškai parodė, kaip audžia, pasakojo apie metimo ypatumus. Senolės audėjos jau retai sėda prie staklių, o dar rečiau pamatysime audžiamas juostas. Norisi, kad jaunimas ne tik suprastų, atkreiptų dėmesį į dar turimą senelių skryniose palikimą, bet ir patys taptų meistrais, išlaikytų Punios audėjų tradicijas, meilę audimui.

Tikriausiai retas susimąsto, kokie šie jaunuoliai bus neįkainojami ateityje, kai senųjų audėjų nebeliks, o „Punios ainiai“ mokės austi tęsdami tradicijas.

Edukaciniai mokymai „Tautinės juostos taku“ vyks šeštadieniais Punios kaimo bibliotekoje lapkričio 4 ir 11 dienomis, kuriuos ves tradicinė amatų meistrė (rinktinės juostos) Renata Žiūkienė.

Projekto ,,Tautinės juostos taku“ vadovė Asta Šarkelienė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą