Organizacijos siekia pagerinti gyvenimo kokybę Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje

Siekdama kurti palankią gyvenamąją aplinką visoje šalies teritorijoje, Lietuva kartu su kaimyninėmis šalimis sėkmingai tęsia savo partnerystę Europos bendradarbiavimo per sieną programose. Šios Europos Sąjungos (ES) finansuojamos programos remia bendrus kaimyninių šalių projektus socialinės įtraukties, istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimo, ekologijos, pasienio saugumo ir daugelyje kitų sričių.

Š. m. kovo 18 d. 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa (toliau – programa) paskelbė trečiąjį kvietimą teikti projektų paraiškas.

Programos strateginis tikslas yra stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

Teikti projektų paraiškas galima pagal šiuos prioritetus:

Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms;Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas;Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius;Visuomenės stiprinimas;Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas.

Ypatingai skatiname teikti paraiškas pagal prioritetą „Visuomenės stiprinimas“.

Kiekviename projekte privalo dalyvauti bent viena Baltarusijos organizacija ir bent viena Lietuvos arba Latvijos organizacija. Rengti paraiškas ir dalyvauti projektuose yra kviečiami juridiniai pelno nesiekiantys asmenys iš šių regionų:

Lietuvoje iš Alytaus, Vilniaus, Kauno, Utenos ir Panevėžio apskričių;Latvijoje iš Latgalos ir Žiemgalos regionų;Baltarusijoje iš Gardino, Vitebsko, Mogiliavo ir Minsko apskričių bei Minsko miesto.

ES finansuos 90 proc. kiekvieno atrinkto projekto tinkamų išlaidų. 10 proc. tinkamų išlaidų turės padengti projekto partneriai. ES paramos suma vienam projektui sieks nuo 100 000 eurų iki 1,2 milijono eurų. Projektų trukmė – iki 24 mėnesių.

Projektų paraiškas galima teikti iki 2019 m. gegužės 30 d. 12.00 val. Potencialiems pareiškėjams rekomenduojame dalyvauti Jungtinio techninio sekretoriato organizuojamuose renginiuose ir konsultacijose.

Pirmojo ir antrojo kvietimų metu programa patvirtino 46 bendrus projektus, kuriuose prašomos ES paramos vertė yra apie 27,6 milijonus eurų. Patvirtinti projektai gerins socialines paslaugas, mažins nedarbo lygį, rūpinsis kultūriniu bei istoriniu paveldu ir spręs bendras vandens tiekimo bei kitas trijų šalių pasienio regionams aktualias problemas.

ES taip pat skyrė 22 milijonus eurų 6-ių didelių infrastruktūros projektų įgyvendinimui. Šie projektai siekia pagerinti pasienio kontrolės punktų infrastruktūrą tuo padidindami jų saugumą ir pralaidumą, suteikti geresnes gyvenimo sąlygas nelegaliems imigrantams ir pabėgėliams bei sukurti šiuolaikinę etnokultūrinę aplinką Lietuvos ir Baltarusijos švietimo įstaigose.

Viso 52-uose patvirtintuose projektuose dalyvaus 176 organizacijos iš Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos.

Išsamesnę informaciją apie projektus ir finansavimo galimybes rasite programos interneto svetainėje www.eni-cbc.eu/llb.

Valerija Machnorylova

Vyresnioji komunikacijos vadovė

Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas

Tel.: (8~5) 248 7235; 8 614 32124

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą