Mokiniai, tėvai ir mokytojai gaus daugiau psichologo konsultacijų

 

Keliose Alytaus rajono mokyklose bus teikiama papildoma psichologinė pagalba. Ją gaus ne tik mokiniai, bet ir mokytojai bei tėvai, kad pagerėtų ugdymo, mokymosi sąlygos, bendras mikroklimatas.

Psichologinė pagalba bus teikiama Alytaus rajono Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje ir gimnazijos Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcinio skyriuje, Miroslavo gimnazijoje.
Alytaus rajono savivaldybė psichologinės pagalbos teikimo paslaugas įsigijo įgyvendindama kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamą projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“. Lėšas projektui vykdyti skyrė VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“.
„Įgyvendindami projektą siekiame kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą – įgyvendinimo“ , – sakė savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Gabrielė Brazauskienė.
Psichologinės pagalbos teikimo Alytaus rajono mokykloms pirkimo konkursą laimėjo MB „Pagauk“, kuri pakviesta pasirašyti paslaugų teikimo sutartį.
Sutarties įgyvendinimo metu iš viso bus suteikta 808 akademinių valandų individualių ir grupinių konsultacijų bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tėvams, mokiniams.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą