Nuotraukos autorius: Eglė Juodžiukynienė

Šalies pedagogai Putinų gimnazijoje

„Ar posakiui „idėjos veža“ pritartų J. Jablonskis?“ – pamąsčiau perskaičiusi straipsnį apie šį kalbininką, kalbos normintoją, kurio 90-ąsias mirties metines vasario 23 d. minėjo visi, besirūpinantys lietuvių kalba. Jeigu ir siūlytų keisti, reiktų įsiklausyti. Bet kol kas tik tokios nuotaikos vyrauja Alytaus Putinų gimnazijoje – joje vasario 18 d. įvyko šalies pedagogų konferencija PAŽINTI.PATIRTI.GRĄŽINTI. Šios konferencijos dalyviai buvo pakviesti į gerosios patirties sklaidos darbuotes „Idėjų autobusas“. Šis įvykis nėra spontaniškas šou. Jis turi savo priešistoriją ir lemtingus veiksnius.
Visų pirma bendruomenėje susiformavo tradicija – šeštus metus iš eilės rugpjūčio pabaigoje rinktis į gerosios patirties sklaidos renginius – juos pavadinome Idėjų muge. Jos metu mokytojai pristato kolegoms savo mokymo(si), ugdymo)si) patirties pavyzdžius, kurie buvo paveikiausi, mokiniams patrauklūs ir orientuoti į ugdymosi rezultatus. Ta patirtis išties unikali, ji pozityviai nuteikia mokytojus naujiems darbams, kiekvienas renginys baigiamas rezoliucija ir įsipareigojimu kažkurią įdomią idėją išbandyti asmeniškai. Šis procesas tapo cikliškas, pastebėjome, kad patirtis išsiplėtė, įžvelgėme jų naudą ir supratome, kad turime kuo dalintis ne tik savo bendruomenėje.
Kitas ne mažiau stiprus bei pasitikėjimą padidinęs veiksnys siejamas su tarptautinio bendradarbiavimo praktika ir nauja įgyta mokytojų kompetencija. Tikro iššūkio gimnazijos mokytojai ir vadovai nepabūgo dvejų metų projekte „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ („Innovative Teacher – Motivated Student: Collaborative Problem Solving“). Tai buvo dar anuomet vadinamo Ugdymo plėtotės centro koordinuojamas „Erasmus + 2“ pagrindinio veiksmo Strateginių partnerysčių projektas, jo partnerės buvo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos, Bulgarijos ir Italijos švietimo institucijos. Štai šio projekto metu buvo parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ (toliau – programa). Ją savo šalyse vykdė visos projekto narės. Mūsų gimnazijos mokytojai dalyvavo kuriant gerosios patirties (praktikos) rinkinį su integruotų užduočių pavyzdžiais (100 pavyzdžių), skaitmeninių mokymosi objektų (SMO) rinkinį (100 užduočių). Mūsų gimnazijos indėlį ir kitų partnerių medžiagą galima rasti adresu https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=140/797 . Tai buvo neįkainojama patirtis – kurti, išbandyti realiomis sąlygomis su savo mokiniais, aprašyti veiklą ir vertinti pagal griežtus kriterijus kitų minėtų Europos šalių mokytojų pamokas.
Taigi respublikinę konferenciją – edukacines darbuotes PAŽINTI. PATIRTI. GRĄŽINTI Alytaus Putinų gimnazijoje rengė iniciatyvinė grupė: Alytaus Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė (taip pat ir programos koordinatorė), geografijos, ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė Jolita Noruvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laima Bautronienė, vyresnioji biologijos mokytoja Vaida Sakalauskienė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Virginija Vasiliūnienė, informacinių technologijų mokytojas metodininkas Vygandas Banišauskas, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Aušra Glaveckienė. Programą sudarė motyvacinė dalis. Jos siekis – pakviesti mokytojus susimąstyti apie pačias intensyviausiai besiveržiančias į mokyklas idėjas, kurios ateina kartu su globalizacija, nuolat besikeičiančiais socialiniais, ekonominiais veiksniais, sparčia informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra. Šioje dalyje pranešimus skaitė socialiniai partneriai iš Nacionalinės švietimo agentūros, Kūrybingumo mokyklos, KTU. Pranešimą „Kūrybingumas kovoje su robotais“ skaitė Tomas Ramanauskas, komunikacijos specialistas, kūrybinių agentūrų „New!, Godspeed, SuperYou“ įkūrėjas, kūrybingumo lektorius „Kūrybingumo mokykla“ projekte ir reklamos mokykloje „The Atomic Garden“, režisierius, rašytojas. Temą „Inovatyvaus mokymo(si) Lietuvoje praktika ir požiūriai. Ar reikia vytis Europą?“ nagrinėjo metodininkė Eglė Vaivadienė iš Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus. Pranešėja Vilma Sukackė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF) edukologijos doktorantė, įtaigiai apibendrino motyvacinę dalį tema „Dirbtinis intelektas ir ateities švietimas“.
Programos autorių nuomone, kūrybingumas edukacijoje yra gyvybiškas, tačiau dalis iš mūsų vis dar dirba senais metodais. Ketvirtoji pramonės revoliucija propaguoja technologijas, kurios akivaizdžiai keičia ir keis augančios kartos ateitį ir pedagogų vaidmenį. Dirbtinis intelektas, technologijos ateities mokyklai yra galimybė, kuria ji turės išmokti pasinaudoti. XXI a. mokykloje labai svarbi skaitmeninės kompetencijos raiška bei inovacijos Lietuvoje ir ES. Todėl darbuočių metu buvo pristatyta Putinų gimnazijos mokytojų įgyta ir adaptuota praktinė patirtis iš „European Schoolnet Academy TeachUP“ kursų (4 modulių ) medžiaga. Mokytojai išbandė IKT metodus „Merge Cube“, LEGO® SERIOUS PLAY metodiką, „Flippity“, „Mentimeter“, „AhaSlides“, „Quizizz“, „Quizalize“, „Socrative“, „Plickers“, „Book Creator“, „Activlnspire“ įrankių naudojimą pamokose, susipažino ir praktiškai išbandė VR objektų valdymu ir jų programavimu „Cospaces“ aplinkoje, 3D žaidimų kūrimo sistemą, praktiškai atliko streso, pykčio, kūrybiškumo, meno terapijos, kritinio mąstymo, problemų sprendimo bendradarbiaujant, žaidybinių elementų, patyriminės integracijos, mediacijos veiklą.
Reikia paminėti, kad šios konferencijos – darbuočių savitumas tas, kad jose gausiai panoro dalyvauti lektoriai iš įvairių Lietuvos mokyklų – Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos, Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazijos, Prienų „Žiburio“ gimnazijos, Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazijos, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos, Miroslavo gimnazijos, VšĮ biuro „Pactum“ atstovė Odeta Intė. Mūsų ilgamečiai draugai ir partneriai drauge su Putinų gimnazijos mokytojais dalijosi savo pamokose išbandytais sėkmės metodais bei įrankiais, motyvavo mokytojus keistis ir įvairinti ugdymo procesą, praturtino patirtimi iš įvairiausių Lietuvos švietimo įstaigų trylikoje tematinių grupių: sėkmės metodas; 3d žaidimai, geimifikacija; kritinis mąstymas; žaidybiniai elementai; asmeninė pažanga (įsivertinimo įrankiai); praktinis streso valdymas; pykčio išraiškos kontrolė; skaitmeniniai objektai; problemų sprendimas bendradarbiaujant; FABLAB kūrybinės dirbtuvės; tyrinėjamasis mokymasis; meno terapija.
Į darbuotes mokytojus pakvietėme dalyvauti pasirenkant ne savo mokomojo dalyko bendraminčių grupę, bet kiekvienam aktualią temą. Džiaugiamės, kad renginyje dalyvavo per 270 dalyvių, jiems padėjome įgyti ne tik dalykinės patirties, bet ir lankstumo, platesnio kitų ugdymui reikalingo sričių išmanymo ir gebėjimo ieškoti nestandartinių sprendimų, paremtų skirtinga patirtimi.
Ir dar – dalintis gera su tais, kurie atviri priimti patirtį, smalsūs, patys nusiteikę dalintis ir savo aktyviajame žodyne rečiausiai vartoja žodžius, susijusius su įtarumu, savanaudiškumu, nuvertinimu.
Idėjų autobusas“ vežė visus, kurie tik pageidavo įsigyti bilietus ir jų nepametė. Sveiki atvykę į PADĖKOS stotelę.

Alytaus Putinų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Vyta Šiugždinienė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą