Kokia buvo pirmoji diena budinčiose Alytaus švietimo įstaigose?


Nuo pirmadienio startavo nuotolinis mokymas. Tačiau yra šeimų, kuriose abu tėvai globėjai, rūpintojai (kai vienas iš jų dirba statutiniu pareigūnu arba yra medicinos srities darbuotojas) karantino metu privalo dirbti. Šioms šeimoms Alytaus miesto savivaldybė sudarė galimybes dviejose budinčiose švietimo įstaigose – Alytaus lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ ir Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje – palikti savo vaikus ir ugdyti juos pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.
Pasidomėjome, kokia buvo pirmoji dieną šiose ugdymo įstaigose.
Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė teigė, kad dėl pradinio ugdymo į jos vadovaujamą budinčią švietimo įstaigą kol kas nesikreipė nei vienas vaikas. Mokykla yra pasiruošusi prevencinį planą, turi visas reikiamas apsaugos priemones ir ugdymui yra paskyrusi prailgintos mokymosi grupės auklėtojas. Atsižvelgiant į Nacionalinio sveikatos centro reikalavimus, vienoje šios mokyklos klasėje, jei būtų poreikis, mokytųsi penki vaikai. Jiems būtų priskirtos atskiros spintelės.
Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorė Asta Andrijauskienė informavo, kad šiandien darželį lanko tik viena mergaitė, rytoj planuojama ugdyti tris vaikus, o nuo trečiadienio - keturis. Ši įstaiga taip pat laikosi visų Nacionalinio sveikatos centro reikalavimų ir gali suformuoti keturias grupes skirtinguose darželio korpusuose, kuriuose vienu metu būtų ugdoma po penkis vaikus. Direktorė taip pat pažymėjo, kad siekiant išvengti kontakto, kiekvienai šiame darželyje vaiką paliekančiai šeimai sudaromi atskiri atvedimo ir pasiėmimo tvarkaraščiai, kad tėveliai nesusitiktų bendroje laiptinėje.
Primename, kad šiose švietimo įstaigų vaikų budinčiose grupėse vaikai bus maitinami iš namų atsineštu maistu, o tėvams už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose mokėti nereiks – nuo šio mokesčio jie bus atleidžiami.
Tėvelius, globėjus ar rūpintojus, privalančius dirbti karantino metu ir neturinčius kam palikti vaikų, dėl galimybės lankyti budinčias švietimo įstaigas prašome kreiptis į Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorę Astą Andrijauskienę mob. tel. +370 657 75 058 arba el. p. andrijauskiene.asta@gmail.com arba Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorę Jolitą Petkevičienę, mob. tel. +370 679 15 521 arba el. p. jolita.petkeviciene@senamiestukas.lt.

AMSA informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą