Tartasi su vaiko teisėmis susijusiais klausimais

Siekiant užtikrinti vaiko teises Alytaus miesto savivaldybė nuolat bendradarbiauja ir aktualius su vaiko teisėmis susijusius klausimus sprendžia kartu su Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi, Šeimos centru.

Praėjusį trečiadienį Alytaus miesto šeimos centre vyko pasitarimas, kurio metu kartu su Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičiene, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja Laima Vince Kirkliauskiene, Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus, Šeimos centro ir Socialinės paramos skyriaus specialistai aptarė su vaiko teisėmis susijusius klausimus.

„Glaudus bendradarbiavimas su Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi, Šeimos centru, sprendžiant iškilusias šeimos ir vaiko teisių problemas, yra būtinas ir nuolatinis,“– teigia Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė.
Kaip pasitarimo metu sakė Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Žaneta Abromaitienė, su įvairių problemų turinčiomis šeimomis stengiamasi dirbti atsižvelgiant į šeimos ir vaiko poreikius, stengiamasi, kad šeimai laiku būtų suteikta pagalba tiek nesant krizei, tiek jai jau ištikus.

Anot Ž. Abromaitienės, vaiko teisių klausimais Alytaus apskritis iš kitų apskričių niekuo neišsiskiria – kaip ir kiekvienoje savivaldybėje, taip ir Alytaus mieste, yra registruojami vaiko teisių pažeidimai. Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius šiemet yra gavęs 299 pranešimus apie vaiko teisių pažeidimus, tačiau iš jų 100 pranešimų, Ž. Abromaitienės teigimu, nepasitvirtino.
Šeimoms, kuriose buvo nustatyti pažeidimai, buvo teikiamos atvejo vadybos ir kitos būtinos specialistų paslaugos. Anot skyriaus vedėjos, šiuo metu svarbu, kad savivaldybė užtikrintų ir dar vienos naujos paslaugos – laikinosios priežiūros instituto – teikimą. Ši paslauga pradėta teikti tam, kad suteiktų pagalbą šeimai, nepaimant vaiko iš šeimos. Laikinosios priežiūros instituto paslauga šiuo atveju gali būti vykdoma vaiko giminaičių šeimoje. Jeigu nėra tokių asmenų, savivaldybė turi užtikrinti vaiko tėvų arba vieno iš jų apgyvendinimą krizių centre ir socialinio darbuotojo bei psichologo konsultacijų galimybę. „Šios paslaugos užtikrinimas mums yra būtinas“, – pabrėžė Ž. Abromaitienė.

Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos J. Šukevičienės teigimu, pasikeitus Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui, savivaldybei atsirado pareiga užtikrinti naują - laikinosios priežiūros instituto paslaugą. „Reikalui esant, šią paslaugą teiksime Socialinių paslaugų centre. Be to, globotojams reikalinga laikino atokvėpio paslauga, kurią taip pat teiks savivaldybė. Šiuo metu Alytuje yra 5 budintys globotojai, 60 nuolatinių ir laikinų globėjų ir 87 globojami vaikai“, – sakė mero pavaduotoja.

Šiemet laikinosios priežiūros instituto paslauga pritaikyta 11 vaikų, 8 vaikų priežiūrai buvo pasitelkti jų giminaičiai, 3 vaikų tėvai buvo apgyvendinti krizių centre.

Alytaus miesto savivaldybės vadovų ir atstovų, Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus bei Šeimos centro pasitarime taip pat aptartas Alytaus miesto šeimos centro Globos centro padalinio perkėlimo į kitas patalpas klausimas. Šis padalinys, kaip ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, dar šią vasarą bus perkeltas į buvusio darželio patalpas Vilties g. 28A.
Diskutuota apie laikino atokvėpio paslaugų teikimo globėjams galimybes, aptarti su nuolatine globa susiję klausimai.

„Visų vaikų – augančių biologinėse šeimose ar pas globėjus – teisės yra vienodai svarbios, todėl tarpinstitucinis bendradarbiavimas turi vyksti sklandžiai ir efektyviai. Džiaugiuosi, kad Alytuje girdime vieni kitus ir atliepiame šeimų poreikius,“ – sėkmingu įstaigų bendradarbiavimu džiaugiasi mero pavaduotoja J. Šukevičienė.

AMSA inf. 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą