Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti

Šiaurės ministrų tarybos institucija Nordic Culture Point skelbia Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programos paraiškų teikimo 2022 metais terminus. Kultūros mobilumo programa vykdoma nuo 2009 m. Šiaurės Ministrų Tarybos ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos Respublikų kultūros ministerijų iniciatyva, 2020 m. ji pratęsta naujam trejų metų laikotarpiui.

Šia programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų bei kultūros profesionalų mobilumą, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, regione veikiančias menininkų rezidencijas. Programa teikia finansinę paramą trims moduliams: menininkų mobilumo, bendradarbiavimo tinklų ir menininkų rezidencijų. Taip pat šiais metais programos rėmuose bus pradėtas įgyvendinti bandomasis mentorystės projektas, kuriuo siekiama sukurti geresnes sąlygas keitimuisi žiniomis bei tinklaveikai tarp regiono menininkų.

Sausio 25 d. 14.30 val. Lietuvos laiku rengiamas internetinis seminaras, kurio metu bus išsamiau aptariami paraiškų teikimo klausimai bei pristatytas bandomasis mentorystės projektas. Daugiau informacijos ir registracija.

2022 m. paraiškų teikimo terminai:

Menininkų mobilumo finansavimas

2022 01 03 – 2022 01 31

2022 02 28 – 2022 03 28

2022 08 29 – 2022 09 26

Menininkų rezidencijų finansavimas

2022 01 11 – 2022 02 11

Trumpalaikių bendradarbiavimo tinklų finansavimas

2022 01 24 – 2022 02 24

2022 08 20 – 2022 09 20

Ilgalaikių bendradarbiavimo tinklų finansavimas

2022 01 24 – 2022 02 24

Daugiau informacijos apie finansavimo modulius ir paraiškų teikimo sąlygas

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą