Lietuvos 100-čio minėjimas Makniūnuose

Nors esi maža – bet esi didi...
Nemuno vaga – tai tava širdis!

Minėti garbingo Lietuvos jubiliejaus susirinko pilna Makniūnų laisvalaikio salė žmonių. Atėjo tie, kuriems brangi Tėvynė, kurie džiaugiasi jos laisve, taikiu dangumi , kurie moka dalintis šiluma , atjausti ir padėti šalia esančiam.

Gražius sveikinimo žodžius tarė Raitininkų seniūnijos seniūnas Arūnas Laukaitis, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas, Makniūnų mokyklos vadovė Gita Sakalauskienė, bendruomenės pirmininkė Dalė Baranauskienė. Skambant patriotinėms dainoms,aidint posmams Lietuvai buvo pristatytas Makniūnų filialo vyresniosios bibliotekininkės Berūtos Sadauskienės parengtas leidinys „Raitininkų seniūnijos enciklopedija KITAIP".

Pati šio darbo sumanytoja supažindino su leidinio struktūra, padėkojo kolegei Danguolei Baranauskienei, kuri pateikė medžiagą apie Ryliškių filialo aptarnaujamą teritoriją. Popietės koncertinėje programoje – „Apsingės", ir puikių moterų iš Alytaus ansamblio „Romansas" atliekamos patriotinės dainos, gražūs posmai, romansai...

Didžiuojamės, kad mūsų bendruomenės gretose yra kovotojas už laisvę, apdovanotas Sausio 13-osios medaliu ir Vyčio ordinu - Juozas Drobnys. Šie garbingi apdovanojimai puošė jo krūtinę, primindami, kad ir mūsų karta išgyveno karo grėsmę, nusinešusią 14 kovotojų už laisvę gyvybes.️

Tu tokia brangi, žeme mūs gimta,️️
Tau mintis šviesi, Tau širdy vieta.

Šia daina, susikibus už rankų visiems dalyvaujantiems, buvo baigtas minėjimas Makniūnuose, skirtas Lietuvos 100-mečiui pažymėti...️ Keista šiluma širdyje pasiliko po šio renginio... Didžioji dauguma esame tų žmonių, kurie Lietuvą myli širdimi, ne žodžiais, tačiau tokie renginiai dar labiau stiprina patriotiškumą, suvokimą, kaip gera gyventi ČIA.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą