Mokslo metų pabaigos šventė Miroslave

Birželio 15-tą, paskutinę mokslo metų dieną, Miroslavo gimnazijos mokiniai ir mokytojai praleido turiningai. Vyko nepamokinio ugdymo dienos „Mokslo metų pabaigos šventė“ renginiai: kiekvienos klasės mokslo metų veiklos įsivertinimas su klasių auklėtojais, ugniagesių gelbėtojų mokomoji paskaita apie saugų elgesį vandenyje, sporto šventė sporto salėje ir gimnazijos stadione bei paskutinė bendra pamoka aktų salėje.

5–8, Ig–IIIg klasių mokiniai, apibendrinę savo mokymosi pasiekimus su klasių auklėtojais, per trečią pamoką sugužėjo į aktų salę pasiklausyti Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2-os komandos narų prevencinės paskaitos ,,Saugus elgesys vandenyje“. Svečiai mokė mokinius, kaip saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens telkinių, pademonstravo veiksmus, kaip gelbėti skęstantį žmogų bei suteikti pirmąją pagalbą. Mokiniai buvo smalsūs, įdėmiai klausėsi narų mokymų. Vėliau visi buvo pakviesti išeiti į gimnazijos kiemą, kur vyko praktinė paskaitos dalis: supažindinimas su narų darbo įranga, kostiumais, gelbėjimo valtimi. Svečiai pasakojo apie savo darbo specifiką ir pavojus, leido mokiniams įlipti į gaisrininkų transporto priemonę. Susitikimo metu narai mokiniams suteikė naujų žinių, priminė pagrindines saugaus ir tinkamo elgesio prie vandens telkinių taisykles.

Per ketvirtą ir penktą pamokas vyko sporto šventė. Pirmiausia visi susirinko sporto salėje, kur organizuotos trys rungtys. Pirmoji buvo baudų metimas poromis, antroji – smiginio metimo rungtis, kurioje noriai dalyvavo ir gimnazijos mokytojai. Įdomiausioji, ko gero, ir daugiausia visų dėmesio sulaukusi – krepšinio oro karaliaus rungtis. Vėliau visi ėjo į gimnazijos stadioną, kuriame vyko keturios skirtingos rungtys. Lankų sukimo čempionate atkakliai varžėsi ne tik mokiniai, bet ir mokytojos. Po atkaklios kovos futbolo rungčių estafetės nugalėtoju tapo aštuntokas Karolis. Dar viena su futbolu susijusi rungtis – tai „Futbolo oro karalius“, kurio laimėtoju karūnuotas devintokas Deividas. Nors saulė kaitino, bet gimnazijos bėgikams tai buvo nė motais. Estafetinio bėgimo rungtyje triumfavo dešimtoko Igno komanda.

Šeštoji, paskutinė pamoka, vyko aktų salėje. Išklausę socialinės pedagogės Marytės Glušauskaitės atlikto tyrimo „Neformaliojo švietimo poreikių nustatymas Miroslavo gimnazijoje“ rezultatų pristatymo, susirinkusieji mėgavosi išradingai ir taikliai paruoštomis nominacijomis „Esame matomi“ (mokiniai nominavo mokytojus, o mokytojai – mokinius).

IIIg klasės mokinės Nikita ir Deimantė įteikė mokinių parengtus apdovanojimus septyniems mokytojams už metų frazę, metų dainų dainelę. Buvo nominuotas metų „šoferis“, paskelbta mados ikona ir suteiktas metų tvarkos vykdytojo titulas.

 

Mokytojai norėjo įvertinti kiekvieną šiais mokslo metais nuoširdžiai dirbusį mokinį ir pristatė septynias mokytojų parengtas nominacijas mokiniams: metų stilius, metų protas, metų sportininkas, metų nuoširdumas, metų šviesuoliukas. Aštuntokės Rugilė, Kamilė ir Eglė buvo apdovanotos nominacija „Metų barbės devyndarbės“. Pedagogai sakė: „Jeigu gimnazijai reikėtų kultūros ministro, juo taptų septintokas Dovydas (metų kultūra)“.

Po žaismingų apdovanojimų buvo pastebėti ir įvertinti visus mokslo metus rimtai ir atsakingai besimokę mokiniai – tie, kurie pelnė aukštus laimėjimus konkursuose ir garsino mokyklos vardą šalyje ir rajone. Specialios gimnazijos direktoriaus padėkos ir asmeninės dovanėlės buvo įteiktos septyniems mokiniams, kurie šiuos mokslo metus baigė puikiais arba labai gerais įvertinimais. Šiemet direktorius įteikė padėkas ir tiems mokiniams, kurie per visus mokslo metus nepraleido nė vienos pamokos – tokių tarp 5–8, Ig–IIIg klasių mokinių buvo penki.

Paskutinę pamoką apibendrino ir sveikinimo žodį tarė mokinių tarybos pirmininkė Deimantė Radišauskaitė bei gimnazijos direktorius Romualdas Gelažauskas.

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą