Laisvės angelams. Vaclovas Matažinskas

Mus trypė, daužė, mus kankino,
Mus tankais traiškė, mus skandino,
Bet kilom mes iš tų kančių,
Šviesia ateitimi aš jau tikiu.

Jums ačiū, galvą aš lenkiu,
Gailiuos, kad neapsėjo be aukų,
Kad laisvė tapo kruvina,
Bet Lietuva dabar laisva.

Jūs - angelai pakilę į dausas.
Atsimenam mes tas aukas
Ir žinom tų aukų vardus.
Jie auksu įrašyti bus.

Nulenksiu galvą, tyliai pastovėsiu
Ir maldą mintyse aš sukalbėsiu,
Už brolius, seseris, tėvus,
Už laisvės angelus drąsius!
 
Iš Vaclovo Matažinsko facebook puslapio Vacys.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą