Nemunui. Vaclovas Matažinskas

Aš nukelsiu kepurę,
Prieš tave nusilenksiu,
Savo žvilgsnį
Į tavąjį kūną sutelksiu.
Išsiraitęs žalčiu
Tarp miškų ir pelkynų,
Tu plauki per laukus
Iš kažkokių kemsynų.  
Tėvas tu mūsų upių
Ir upelių sraunių.
Kiek turi dukterų,
Kiek turi tu sūnų?
Statūs tavo krantai,
Senais medžiais apaugę.
Daug matei ir žinai,      
Metų daugel sulaukęs.  
Išvagojęs tu visą
Mūsų mylimą šalį
Ir priglaudęs ne vieną
Mažą upelį.
Plauk, tekėk,
Neški vandenis savo...
Nuo vaikystės dienų
Pakerėjai širdį tu mano.

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Apie viską iš širdies...", 2017 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą