Minčių šokis. Vaclovas Matažinskas

Šiandieną šokį mintimis sušoksiu,
Tik nežinau ar lėtas, ar greitas jisai bus.
Savom mintim aikštelę aš nuklosiu...
Po mintį kiekvienam jums klius.

Kas šoksite su meile savo šokį,
Kas su džiaugsmu ir laime poroje...
Gal su viltimi tu šoksi, kokį moki?
O gal juokelis lengvas pasikvies tave.

Tik niekas nenorės nelaimės,
Stovės jinai surūgusi kampe viena.
Akim ieškos ji savo draugės baimės,
Norės ji šokiui siūlyti save.

O aš sušoksiu su visomis iš karto,
Tos visos mintys mano, jas turiu.
Surasiu baimę, nelaimę iš to kampo –
Ir su jomis sušokti aš galiu.

Juk jos tik mintys ir be jų aš niekas,
Nebūtų šių minčių - nebūtų ir eilių.
Po šokių visos jos ant popieriaus lieka.
O aš dairausi naujam šokiui jau kitų...

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Apie viską iš širdies...", 2017 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą