Tikroji. Vaclovas Matažinskas

Aš neieškosiu sau lengvų kelių
Ir meilės perdėtai gražios aš neieškosiu.
Sustosiu aš ties prastu keliuku,
Per akmenis į laimę aš roposiu.

O per kančias į meilę eisiu aš,
Kad skonį tikrąjį pajausčiau.
Dar noriu paprastos, tikros tavęs     
Ir noriu džiaugsmo, noriu skausmo...

Tu tark man paprastus žodžius, 
Aš paprastai tau atsakysiu,
Numesiu rožes, jų spyglius,
Pievų gėlėm tave aplysiu.

Priskinsiu daug lankų gėlių:
Ramunių, lubinų, purienų...
Atrodys jos gražiau, nereik pirktų,
Vainiką pinsim mes iš pienių.

Ta puokštė bus tau iš širdies,
Ne turguje pirkta, rinkta su meile
Ir jokios rankos jos nelies,
Tik manosios ir tavo, mano meile.

O tai ir bus tikroji laimė,
Laiku, ne pinigais ji išbandyta.
O tai ir bus tikroji meilė,
Gėlėtom pievom išbraidyta.

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Apie viską iš širdies...", 2017 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą