Nusivylimas. Vaclovas Matažinskas

Nereikia man istorijų tavų, nereikia...
Nepasakok man jų, aš negirdžiu.
Ir išpažinties tavosios man nereikia.
Aš juk ne kunigas ir neklausau išpažinčių.

Nereikia pasakų tavų, nereikia,
Kurias sukūrei būdama viena
Ir meilės tavo man daugiau nereikia,
Juk tavo širdyje jos nebėra.

Nereik manęs graudint, nereikia,
Juk ašarų maišeliai jau tušti.
Man ir tavų glamonių jau nereikia,
Gal glamonėki tu kitus, juk jų turi...

Ir smerkt manęs tikrai nereikia.
Nesmerk kitų, nebūsi smerkiama.
Nereikia pažadų tavų, nereikia –
Prisiklausiau aš jų, jau man gana...

Tik nerašyk tu man laiškų, nereikia...
Skaityti jų neketinu.
Neatsakau į skambučius, neskambink,
Juk numerio aš seno, seniai nebeturiu.

Nepirki bilieto ir nevažiuok – nereikia,
Vis tiek turėsi grįžt atgal.
Juk durys uždarytos ir nereikia
Jų varstyti... Nebus jokių o gal...
Ne...

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Apie viską iš širdies...", 2017 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą