Nedeginkime tilto... Vaclovas Matažinskas

Neleisk man pasakyti tau sudie,
Neleiski, sulaikyki,
Ir tu neleiski, pasakyki man, širdie,
Tu susitaikyk ir nepyki.
Du vienos upės skirtingi krantai,
Nedeginkime tilto,
Kitam krante kodėl viena likai
Tarp rūko, balto šilko.
Ištarsiu pirmas aš, prašau, atleiski,
Ištarki tu, sustoki,
Tą pyktį vaikišką abu paleiskim
Ir meilės neaukokim.
Neleisk man pasakyti tau sudie,
Nedeginkime tilto...
Kodėl tokia pikta esi, mana lemtie,
Nepastatysime mes tilto kito...

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Aš meilę amžiną dainuoju...", 2018 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą