Melodija kalėdinės rimties. Vaclovas Matažinskas

Aš pabučiuosiu ramią tylą,
Paimsiu į rankas Kalėdų lyrą,
Stygas paliesiu, ramuma skambės,
Taip tyliai, visi jaus, bet negirdės.
Svarbu pajausti, šventę širdimi,
Gyvent tikėjimu, gyventi viltimi,
Dalinti gėrį, grožį aplinkui sėt,
Ne tik save, visus tikrai mylėt.
Atsiprašykime, atleiskim, dovanokim,
Vieni kitiems už supratimą padėkokim
Ir laužkime plotkelę iš visų kampų,
Kalbėkim maldą, mes visi kartu.
Ramybės, meilės ir tikėjimo, vilties,
Mums Dievas iš dangaus linkės,
Ir mes linkėkime, vieni kitiems,
Tarnaukim gerumu žmonėms.
Aš pabučiuosiu ramią tylą,
Paimsiu į rankas Kalėdų lyrą,
Tegul melodija kalėdinės rimties,
Visiems be išimties skambės...

Iš Vaclovo Matažinsko facebook puslapio Vacys.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą