Viltis. Vaclovas Matažinskas

Ilgai aš per langą, mamyte, žiūrėjau,
Akytės pavargo, bet aš vis tikėjau,
Kad štai pasirodysi tu tekina,
Bėgsi sūnelį savo pasiimt iš čia.
 
Bet bėgo dienos, savaitės ir metai,
Sukosi laikas, kaip upės verpetai,
Išdžiūvo jau ašaros, verkt nebenoriu,
Tačiau dar prie vartų dažnai aš pastoviu.
 
Viliuosi sulaukt tavęs ar tėtuko,
Bet laimė, tikiu, nuo manęs nusisuko,
Save mintimis apie jus aš guodžiu,
Stebuklo aš laukiu, juo aš tikiu.
 
Nedaug ką aplanko laimė tokia –
Tėtukas ateina, atsiranda mama...
Laiškų nerašau, adresų neturiu,
Tik viltį – ji likus, ir ja aš tikiu...

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Aš meilę amžiną dainuoju...", 2018 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą