Nesuk. Vaclovas Matažinskas

Nesuk galvos man, juodas varne,
Ir nedraikyk manų minčių...
Aš nugalėsiu tą juodą baimę,
Neliksiu po tavu sparnu.

Užteks tamsos ir nevilties man,
Užteks gedėt jaunų dienų,
Turiu juk širdį kažkam padovanoti,
Aš dar jausmus sielos turiu.

Praėjo laikas, gedėti man užtenka,
Ir tu rask vietą ant šakos...
Širdis naujus jausmus vėl renka,
Klausytis noriu meilės aš dainos.

Aš noriu, kad šalia manęs skraidytų
Balti balandžiai, ne juodi varnai...
Širdis, kad meilei vėlei pasakytų –
Jau pasiilgau, sugrįžk čionai.

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Aš meilę amžiną dainuoju...", 2018 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą