Noriu sugrįžti. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė

Aš noriu ten,
Kur aukštos pušys dangų remia,
Kur baltasparniai paukščiai sklando virš laukų.
Ten, kur žaliuoja pievos, kur rugiai banguoja,
Kur mėlynuoja akys ežerų.
 
Aš noriu ten, kur saulė pasitinka dieną,
Nukrėsdama rasas nuo kvepiančių gėlių,
Kur ankstų rytą sutiktas keleivis
Pasveikina tave, pagarbindamas Dievą mūs visų.
 
Aš noriu ten, aš noriu grįžti
Į savo tėviškę ir į gimtus namus.
Nes tiktai ten aš būčiau vėl laiminga,
Nes tik gimtinėje laimingas gali būt žmogus.

Iš Irutės - Matažinskaitės Lazickienės knygos "Tėvynę savo meile apkabinsiu", 2019 m.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą