Mūsų gyvenimas. Vaclovas Matažinskas

Dvi širdys, susijungusios į vieną,
Ir rankos, tarsi tiltas tarp žmonių,
O keturios akys matosi kas dieną,
Jos žino, ką galvojam aš ir tu.

Mūs vienas džiaugsmas, liūdesys mūs bendras
Ir laimė mūs bendra, nelaimė mūs viena,
Ir gėlėmis apaugęs bendras krantas,
Abu mes ir gyvename tame krante.

Ten mūsų laivas, juo mes plaukiame abudu,
Sunkias burias mes keliame bendrom jėgom,
Ir jį vairuojam per gyvenimą tik mudu
Per dideles bangas šviesiom dienom, naktim tamsiom.
 
Juk šis gyvenimas tik mūsų, jis mums duotas,
Ir mes neturime gyvenimų daugiau kitų,
Jis kaip ir meilė, daugelio jau apdainuotas,
Tačiau kiekvieno jis prasideda nauju posmu.

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Aš meilę amžiną dainuoju...", 2018 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą